Claus Llei Teletreball Llado

LES CLAUS SOBRE LA LLEI DEL TELETREBALL

La nova llei que regula el teletreball aclareix els drets dels treballadors i empresaris. Aquestes són les claus que ha de conèixer per a resoldre els seus dubtes.

Dimecres passat 23 de setembre, es va publicar en el BOE la nova llei del teletreball, després de mesos de negociació entre el Ministeri de Treball, la patronal i els sindicats.

Aquests són els punts clau a tenir en compte per a entendre la Llei del teletreball.

Quan s’aplica la llei del teletreball?

Segons el que s’estableix en el Reial decret llei 28/2020, la llei del teletreball entrarà en vigor el pròxim 13 d’octubre del 2020.

Quin és l’àmbit d’aplicació de la llei?

La llei s’aplica quan el treball a distància ocupi almenys un 30% de la jornada, en un període de referència de tres mesos. Per exemple, un treballador de jornada completa (40 hores) que teletreballi dos dies de la setmana a jornada completa (16 hores), se li ha d’aplicar la llei.

De la mateixa forma, se li ha d’aplicar el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

En els contractes de treball celebrats amb menors d’edat i en els contractes en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, s’ha de garantir un mínim del 50% de treball presencial.

Ara bé, en el Reial decret llei matisa que el teletreball implantat «excepcionalment» a conseqüència de la Covid-19 queda fora del nou marc legislatiu i se li aplicarà «la normativa laboral ordinària».

L’empresa haurà de pagar les despeses derivades del teletreball per culpa de la pandèmia?

En el que afecta la situació de la pandèmia, la norma precisa que les empreses hauran de proveir de mitjans als treballadors, però la manera de compensar aquestes despeses derivades del teletreball quedarà fixat en la negociació del conveni col·lectiu.

Com es decideix si un empleat teletreballa?

El teletreball s’ha de pactar per escrit indicant les eines necessàries que utilitzarà el teletreballador, les despeses que es produiran del teletreball, l’horari i la durada de l’acord del teletreball.

Es controla la jornada laboral en el teletreball?

Sí, hi ha l’obligació segons l’obligatorietat de registre de la jornada per a tots els empleats, per tant tindran l’obligació de fitxar l’entrada i la sortida del seu treball.

Com s’aplicarà la prevenció de riscos laborals en el teletreball?

Les persones que treballen a distància tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut en el treball. Per això, l’empresa haurà d’avaluar els riscos laborals parant esment als factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius.

A més, l’empresa haurà de tenir en compte la distribució de la jornada, els temps de disponibilitat, la garantia dels descansos i desconnexions durant la jornada.

Es pot acomiadar a un treballador que es negui a teletreballar?

No, de fet en l’acord es deixa clar el caràcter voluntari i reversible del teletreball, per la qual cosa l’acomiadament en aquests casos seria improcedent.

Què passa amb els treballadors públics?

Aquesta llei no s’aplicarà al personal laboral al servei de les Administracions Públiques, que es regirà per una normativa específica en la qual treballen Govern i agents socials. Mentrestant, el treball a distància d’aquests empleats estarà regulat per l’article 13 de l’Estatut dels Treballadors.

Per a qualsevol dubte o qüestió respecte a la nova Llei l’equip jurídic laboral de Lladó Grup Consultor està a la seva disposició, així com per a l’assessorament, negociació i redacció dels acords amb els treballadors necessaris per a formalitzar la modalitat laboral de teletreball.

Lladó Grup Consultor

934 646 210