Quan cessa un administrador d’una societat, fins quan respon?

Una recent modificació legal, ha canviat el termini per exigir responsabilitats a l’administrador d’una Societat. Com ja sap, l’administrador d’una SA o SL pot arribar a respondre dels deutes de la societat en certs casos com són…

Fa operacions amb paradisos fiscals?

Vostè ha de saber que dels 48 paradisos fiscals que existien des de 1991, quan es va fer pública una llista tancada dels països i territoris que tenien aquesta consideració, a dia d’avui  n’hi ha 15 d’aquests 48 que han signat acords…

Hi ha reducció en els requisits de les operacions vinculades

Des de fa anys és obligatori documentar les operacions vinculades entre les empreses, els seus socis, administradors etc., i de no fer-ho s’aplicaven automàticament sancions molt significatives. Però des de l’any 2015 aquestes obligacions…

Li convé comprar un cotxe elèctric?

Si la seva empresa s’està plantejant comprar un cotxe nou per cedir-lo a un treballador, i el compra elèctric o híbrid, a més de millorar el medi ambient, estalviarà impostos. Quins impostos s’estalviarà? -         …

Sap vostè que... Poden sol•licitar a Hisenda 100 euros mensuals els discapacitats i les famílies nombroses

S’incorporen dues noves deduccions en l’IRPF per a 2015 amb la reforma fiscal, beneficiant-se de 1.200 euros anuals i en certs casos de 2.400 euros. Qui poden sol·licitar aquesta deducció? Els descendents o ascendents amb discapacitat…

Sap vostè que... Fins quan hem de conservar els documents?

Està bé tornar a recordar quant de temps hem de conservar els documents de l’empresa. Encara que hi ha un termini general segons les normes mercantils de sis anys, també ha de saber que hi ha altres terminis superiors, segons les circumstàncies…

Sap vostè que... És vostè l’administrador de la seva societat?

Hi ha novetats en la reforma fiscal de 2015 per a vostè, si és l’administrador de la seva societat i potser el director o el gerent. Una novetat es al tipus de retenció de l’IRPF que s’ha de practicar sobre aquest tipus de retribució,…

Sap vostè que... Compri vehicles considerats eficients energèticament

La reforma fiscal del  2015 modifica el tractament de les retribucions en espècie als treballadors que utilitzin vehicles cedits per la seva empresa per usos particulars. L’any 2014, com a retribució en espècie s’imputava al treballador…

Sap vostè que... El 2015 es poden compensar en l’IRPF les pèrdues amb els rendiments del capital mobiliari

Pel 2015 hi ha una modificació positiva en l’IRPF, i és la possible compensació de les rendes que formen la base de l’estalvi, que són guanys i pèrdues patrimonials que es deriven de la venda d’actius i dels rendiments del capital…

Sap vostè que... es modifiquen les retencions pel 2015

Amb la reforma fiscal s’han modificat els tipus de retenció de l’IRPF, i ha de parar atenció  perquè es podran produir errors. Ha de saber els nous tipus d’IRPF que s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2015, si fa el pagament,…