Sap vostè que... És vostè l’administrador de la seva societat?

Hi ha novetats en la reforma fiscal de 2015 per a vostè, si és l’administrador de la seva societat i potser el director o el gerent. Una novetat es al tipus de retenció de l’IRPF que s’ha de practicar sobre aquest tipus de retribució,…

Sap vostè que... Compri vehicles considerats eficients energèticament

La reforma fiscal del  2015 modifica el tractament de les retribucions en espècie als treballadors que utilitzin vehicles cedits per la seva empresa per usos particulars. L’any 2014, com a retribució en espècie s’imputava al treballador…

Sap vostè que... El 2015 es poden compensar en l’IRPF les pèrdues amb els rendiments del capital mobiliari

Pel 2015 hi ha una modificació positiva en l’IRPF, i és la possible compensació de les rendes que formen la base de l’estalvi, que són guanys i pèrdues patrimonials que es deriven de la venda d’actius i dels rendiments del capital…

Sap vostè que... es modifiquen les retencions pel 2015

Amb la reforma fiscal s’han modificat els tipus de retenció de l’IRPF, i ha de parar atenció  perquè es podran produir errors. Ha de saber els nous tipus d’IRPF que s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2015, si fa el pagament,…