Vol aplaçar el pagament d'impostos?

De vegades no hi ha liquiditat en l’empresa per fer front a una declaració tributaria. En aquest cas pot sol·licitar l’aplaçament i el seu fraccionament de pagament en diversos terminis, però cal sol·licitar-ho expressament, ja que…

Sap vostè que si és administrador d'una SA o SL i utilitza algun actiu per a finalitats privades

Si vostè és administrador d'una SL o SA ha de saber que el càrrec s'ha d'exercir amb lleialtat, anteposant els interessos de la societat als seus propis i la Llei prohibeix utilitzar actius de la societat per a finalitats privades i per tant…

En cas d'inspecció parcial, pot sol·licitar que sigui general

De vegades Hisenda duu a terme inspeccions parcials, en les quals es limita a comprovar aspectes concrets , com són deduccions de l’Impost de Societats, despeses deduïbles, etc..i si l’inspector practica una liquidació, tindrà el caràcter…

Com ha de valorar les seves existències

La valoració de les existències de la seva empresa a finals d’any, dependrà del tipus de producte que vengui:   -           No intercanviables: Són aquells productes que puguin ser unitàriament identificats, com és…

Vol eliminar les pèrdues del seu balanç?

El seu balanç reflecteix pèrdues d’exercicis anteriors i necessita finançament bancari, i això pot ser un obstacle per aconseguir aquest finançament? Hi ha diferents formes de fer-ho, unes més senzilles i barates que altres: Reserves.-…

Sap vostè que Quant de temps s'han de conservar els documents?

En primer lloc, el principi general segons la normativa mercantil, els documents relatius a l’activitat econòmica s’han de conservar durant almenys sis anys des de l’últim assentament de l’exercici, o sigui, que des de l’1 de Gener…

Sap vostè que hi ha saldos amb socis a la seva societat?

,
En moltes empreses es manté en els seus comptes saldos a favor o a càrrec dels socis i aquestes són operacions vinculades que Hisenda es mira amb lupa, per les possibles implicacions fiscals pel soci i la societat. El compte 551 “Compte…

Sap vostè que... Com i quan cobrar els plans de pensions

,
Considerem que una persona es jubila i necessita saber com cobrar el seu o els seus plans de pensions que ha estat aportant durant la seva vida laboral i desgravant a la declaració de la renda. Doncs sàpiga que un jubilat té diverses opcions…

Sap vostè que... Compte amb les dietes

,
Tornem a insistir que Hisenda està comprovant si les dietes pagades als treballadors han de quedar exemptes de tributació,  i en lloc de sol·licitar les dades a l'empresa, les comprovacions les fa enfront als propis treballadors, sent més…

Sap vostè que... Els bancs facilitaran informació dels seus clients a 70 països

,
El Reial decret 1021/2015 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016, obliga als bancs a subministrar informació a l'Administració Tributària sobre els seus clients. Aquesta obligació és identificar la residència fiscal de les persones…