Sap vostè que... Estalvïi el 4,15% del consum elèctric

,
A partir de l’any 2015, si la seva empresa fa una activitat industrial i el consum elèctric és elevat, pot sol·licitar a la seva companyia elèctrica una reducció del 85% en l’impost que li repercuteix, podent reduir el cost de la factura…

Sap vostè que... Canvis en el càlcul de retencions d’IRPF en el 2015

,
Des del dia 1 de gener del 2015, els tipus de l’IRPF han baixat, i per al càlcul de les retencions des del mes de juliol o agost s’han reduït els tipus de retenció a aplicar en els salaris dels empleats, per això convé saber que hi…

Sap vostè que... La Tributació i la cotització de les dietes

,
A la vista de les comprovacions que Hisenda està duent a terme sobre les dietes declarades, seguim fent aclariments per evitar riscos fiscals. El pagament de dietes als treballadors es consideren salaris en espècie, però estan exempts…

Sap vostè que... Es pot deduir l’IVA dels desplaçaments

,
Moltes empreses no es dedueixen l’IVA dels desplaçaments, comptabilitzant tot l’import com a despesa, sense desglossar ni deduir l’IVA, ja que l’únic justificant del que es disposa és el rebut facilitat pel taxista, el restaurant,…

Sap vostè que...Hi ha un nou reglament de l'impost de societats

,
El 12 de juliol de 2015 ha entrat en vigor un nou Reglament de l’Impost de Societats, dels períodes impositius iniciats a partir de l`1 de gener de 2015, amb excepció de la informació i documentació específica sobre operacions vinculades…

Sap vostè que... Les modificacions en el reglament d’IRPF

,
Aquest mes de juliol de 2015 s’han introduït modificacions en l’actual reglament de Renda de les Persones Físiques (IRPF). En relació amb el règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol, hi ha modificacions en…

Sap vostè que... Les donacions s’acumulen a l’herència

,
Fer donacions en vida pot resultar favorable per a l’hereu pel que fa a pagar menys en l’Impost de Successions i Donacions (ISD), ja que existeix una tarifa més econòmica d’aquest impost, encara  que s’haurà d’analitzar cas per…

Sap vostè que... Les notificacions durant el mes d’agost es poden invalidar

,
L’Administració Tributària té la facultat de practicar notificacions en el mes d’agost, tot i que és bastant probable que durant aquest mes el contribuent estigui de vacances fora del seu domicili. Per tant no podrà rebre les notificacions,…

Sap vostè que... Organitzi el seu testament amb llegats i pagarà menys impostos

,
Si vostè contempla en el seu testament transmetre els seus béns per herència als seus familiars a través de constituir llegats sobre aquesta herència, pot beneficiar als seus hereus que declararan un menor aixovar domèstic, i així es…

Sap vostè que... Hisenda pot embargar caixes de seguretat en els bancs

Segons una sentència del Tribunal Superior de justícia de Catalunya Sala Contenciosa administrativa, el dret a la intimitat no és absolut, i admet restriccions en determinades circumstàncies i davant certes obligacions, com és el deure …