Separacio Activitats Covid19 Llado

Separació d'activitats

Separació d'activitats per l'afectació de la crisi sanitària.

Pagaments anticipats i indemnització

Pagaments anticipats i indemnització.
Reclamar l'IVA impagats Llado

Com reclamar l'IVA dels impagats

En cas d'impagats, és possible recuperar les quotes d'IVA repercutit.
Operacions Intracomunitàries ROI

Si té pèrdues amortitzi el mínim

En cas de resultats negatius, amortitzi el mínim.
Bonificacions IBI

Aprofiti les bonificacions en l'IBI

Conegui si pot gaudir d'alguna bonificació en l'IBI.
Renting Lladó

Li interessa el Rènting?

És interessant el Rènting per la seva empresa?
Persona física insolvent Segona oportunitat

Persona física insolvent i la seva solució

Qui pot sol·licitar l'aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat?