Doni accions o participacions als seus fills i néts

Si vostè ha fet  65 anys i té una empresa o societat, es pot plantejar donar les seves participacions o accions als seus fills. Gaudint dels incentius de l’empresa familiar amb pocs costos fiscals en l’Impost de Successions i Donacions…

Estalviï un 10% en l'impost de societats

A partir de la declaració de l'Impost de Societats de 2015, que en general es presenta abans del 25 de juliol de cada any, la seva societat podrà gaudir d'un nou incentiu fiscal, que és la “reserva de capitalització”, la qual permet…

Si vostè és administrador o director ha d'interpretar la comptabilitat

En general, els administradors i directors de societats o empresaris individuals centren els seus esforços en aspectes tècnics, comercials, estratègics, etc..,  amb prou feines les PIMES dediquen temps a interpretar la informació de la…

Aspectes clau per a la succesió de l'empresa

La planificació de la successió de l’empresa se sol posposar, i en molts casos es produeix sense la planificació organitzativa i fiscal necessària, sent el relleu generacional un punt clau a la vida de les empreses.   Veiem…

Si l'indemnitza la companyia d'assegurances, qui soporta l'IVA?

Vostè és empresari i ha sofert un sinistre en un bé que implica una reparació, com pot ser d’un vehicle que serà objecte de cobertura per una entitat asseguradora i desitja conèixer qui ha de suportar l’IVA de la factura, si és l’assegurat,…

Hi han deduccions que es poden cobrar cada mes

Des de l’any 2015 es poden cobrar de forma anticipada diverses deduccions de l’IRPF i que en general són de 100 euros al mes, sense esperar a realitzar la declaració de la Renda. Aquestes deduccions són: Per maternitat Família…

Rescati el pla de pensions si perd el lloc de treball

Si és titular d’un pla de pensions i, en cas que perdi la seva feina, podrà rescatar les aportacions efectuades i els rendiments sense esperar a la jubilació, però primer ha d’esgotar la prestació per desocupació a la que tingui dret.   Per…

Vol aplaçar el pagament d'impostos?

De vegades no hi ha liquiditat en l’empresa per fer front a una declaració tributaria. En aquest cas pot sol·licitar l’aplaçament i el seu fraccionament de pagament en diversos terminis, però cal sol·licitar-ho expressament, ja que…

Sap vostè que si és administrador d'una SA o SL i utilitza algun actiu per a finalitats privades

Si vostè és administrador d'una SL o SA ha de saber que el càrrec s'ha d'exercir amb lleialtat, anteposant els interessos de la societat als seus propis i la Llei prohibeix utilitzar actius de la societat per a finalitats privades i per tant…

En cas d'inspecció parcial, pot sol·licitar que sigui general

De vegades Hisenda duu a terme inspeccions parcials, en les quals es limita a comprovar aspectes concrets , com són deduccions de l’Impost de Societats, despeses deduïbles, etc..i si l’inspector practica una liquidació, tindrà el caràcter…