Deduccions en habitatges i separacions Llado Grup
Prevencio i lluita frau fiscal Llado Grup
Reduccio IVA en electricitat Llado Grup
IVa vendes articles a particulars Llado Grup
Regularitzar saldos comptables Llado Grup
Moviments dineraris Llado Grup
Indemnitzacions acomiadaments Llado Grup
Delicte fiscal Llado Grup
Deducuccions Catalunya Renda 2020 Llado Grup
Serveis exempts IRPF Llado GRup