L’Audiència Nacional aplica la doctrina europea sobre el dret a l’oblit

La Secció Primera de la Sala Contenciós-Administrativa ha dictat 18 sentències, i en 14 d’aquestes desestima els recursos de Google, reconeixent, així, el dret de cancel·lació de les dades dels particulars en el resultat del cercador Google. Aquesta cancel·lació de dades, segons l’Audiència Nacional, estarà justificada quan les circumstàncies de cada cas concret així ho determinin, com per exemple:

  • Per la naturalesa de la informació.
  • Pel caràcter sensible per a la vida privada de l’afectat.
  • Per la no necessitat de les dades en relació amb les finalitats pels quals es van recollir.
  •  Pel temps transcorregut.

Espanya podrà accedir a les dades fiscals a Andorra

El President del Govern Espanyol va fer fa poc una visita al Principat d’Andorra, signant un Conveni per evitar la doble imposició tributària, i va obrir una via per a l’intercanvi automàtic de dades tributaries. També s’ha aprofitat per a establir les bases d’altres acords empresarials.

És sabut que Andorra és un país refugi per tenir-hi comptes opacs de diners no declarats, i possiblement en certs casos no s’han regularitzat ni en l’amnistia ni amb la declaració de béns situats a l’estranger. Bastants contribuents han fet cap a Andorra, per la seva proximitat i després que els bancs suïssos els convidessin a marxar de la seva entitat, quedant molts pocs llocs al món on es pugui ocultar el diner negre.

Ja el 2010 Espanya i Andorra van signar un Acord d’Intercanvi d’Informació Tributària, mitjançant el qual Andorra va deixar de ser considerat un paradís fiscal per a la Hisenda Espanyola.

Fins ara, Andorra només proporcionava informació si la reclamava un jutge i no sempre ho feia. A més es pretén possibilitar la cooperació en matèria de recaptació i embargament de deutes, i també comptar amb la clàusula de nació més afavorida.

És evident que hi ha un canvi a Andorra respecte a compartir la informació que té de residents a Espanya, i està modernitzant la seva economia i el seu sistema tributari.

Potser aquest any encara no hi hagi intercanvi d’informació fiscal automàtica entre els dos països, però serà aviat, i cal adonar-se que tenir diners opacs s’està convertint en una cosa molt complicada. Els qui no s’han acollit a l’amnistia fiscal, en no prescriure la tributació, estan corrent un risc significatiu referent al possible cost fiscal si se sap la informació i una possible causa de delicte fiscal.

Qui no hagi regularitzat la seva situació fiscal, es convenient que s’informi.

02_josep_cid_cat

Consells de protecció online pel dia d’Internet segur

Dimarts d’aquesta setmana s’ha celebrat el Dia Internacional d’Internet Segur. Es  celebra des de fa 11 anys i cada vegada és més i més important .

Quan va néixer aquest dia, Internet no estava tan present en el nostre dia a dia. Els riscos segueixen sent els mateixos, però les possibilitats s’han multiplicat tenint en compte que cada vegada comprem més en línia i bolquem més informació personal amb l’eclosió de les xarxes socials.

Per això, amb motiu de la celebració del Dia de l’Internet segur, us oferim sis consells elaborats per l’experta en seguretat de PandaLabs Marta López:

Utilitzi una xarxa Wifi coneguda 

Per a tots és molt còmode connectar-se a xarxes de bars, centres comercials o botigues però hem de tenir en compte que solen ser poc segures. Els paquets d’informació transmesos a través de les connexions públiques poden ser capturats fàcilment per hackers o ciberdelinqüents .

Presti atenció a la seva safata d’entrada 

Quan ens arriba un email d’una font desconeguda, hem d’evitar punxar en els enllaços o documents adjunts. Així mateix, no hem de respondre a aquests correus facilitant dades personals i claus d’accés a diferents comptes .

Informi als nens 

Els nens utilitzen smartphones i tablets amb la mateixa facilitat que els adults i això és bo, sempre que sàpiguen el que no han de fer i, sobretot, és molt important que la gent gran tinguin un control sobre la seva activitat online.

En aquest sentit,  li recordem quatre consells per protegir els seus fills de sexe o violència en línia:

– No prohibir els comptes en xarxes socials.

– Ensenyar els nens a protegir la seva privacitat.

– Establir acords justos , com posar controls parentals en lloc de demanar que els menors revelin les seves contrasenyes .

– Monitoritzar l’ordinador per detectar patrons d’assetjament .

Tingui cura de ” l’Internet de les coses segures” 

Són molts els aparells de la llar connectats a Internet: televisions, microones, sistemes de seguretat . El millor que pot fer és mantenir el sistema operatiu actualitzat .

Mantingui actualitzat l’antivirus 

Android, Windows, Mac … Quan navegui per Internet és fonamental tenir el dispositiu segur i actualitzat. Hi ha malware especialitzat per a cada un d’ells, per això, comptar amb un programa antivirus és essencial per protegir la seva identitat en línia i la de la teva família .

Compri online amb precaucions 

Quan realitzi alguna compra a través d’Internet, assegureu-vos que la url del lloc coincideix amb la web on creu que està i que la seva adreça comença per http. No oblidi revisar la seva política de privacitat.

La regulació del lloguer turístic a Internet, nova assignatura pendent

El 2011, hi havia 120.000 habitatges, mentre que ara es calcula que n’hi ha 1,5 milions d’apartaments de lloguer turístic a Internet

L’economia col·laborativa ha arribat amb força al turisme i, igual que ha passat en el transport , genera inquietud en la indústria hotelera tradicional, que denuncia que aquestes plataformes d’internet que ofereixen lloguers turístics competeixen amb avantatge .

La reforma de la llei d’arrendaments urbans de 2013 va deixar fora els lloguers d’apartaments turístics, per la qual cosa correspon a les comunitats autònomes, que tenen les competències de turisme, fer la regulació d’aquesta activitat .

No obstant això, de les 17 autonomies només algunes (Catalunya, Balears o Madrid ) disposen ja de marc legal per als lloguers turístics, mentre que a la resta es mou en uns llimbs legals que, a més, pot acabar tenint diferències substancials entre comunitats .

En una recent entrevista amb EFE, la secretària d’Estat de Turisme, Isabel Borrego, va apuntar la necessitat de fer una regulació homogènia per evitar ”l’intrusisme i la competència deslleial” . La pilota és a la teulada de les comunitats, tot i que Borrego assegura que “intentaran” que sigui aquest mateix any .

Els experts internacionals també criden l’atenció sobre la urgència de comptar amb una normativa, a la vegada que veuen el fenomen com imparable.

El secretari general de l’Organització Mundial del Turisme ( OMT ), Taleb Rifai, creu que no cal oposar-se al fenomen, “sinó regular” i recorda que l’economia col·laborativa també té efectes positius en distribuir ingressos entre els particulars i les famílies. No obstant això , entén les protestes del sector hoteler i assenyala que “fins que els governs i la societat no ho posin sota control, no és just ni segur” .

Per part del sector hoteler també hi ha moviments que intenten buscar vies intermèdies. El mercat d’aquest tipus de lloguer d’apartaments presenta, en l’actualitat, dos tipus de webs: les que exclouen la seva responsabilitat en la comercialització i les que l’assumeixen i ofereixen, a més, serveis similars als hotelers.

La indústria hotelera serà insistent en què la regulació d’aquesta activitat sigui una realitat o, si escau, més estricta, apunta.

Requisits de la reducció en l’Impost de successions i donacions en l’activitat d’arrendaments d’immobles

A partir de  l’1 de gener de 2015 per tal que l’arrendament d’immobles sigui considerat activitat econòmica únicament es requerirà d’un treballador a jornada completa (i no d’un local afecte de forma exclusiva, com passava fins el 31 de desembre de 2014). Complint aquesta condició, l’arrendament es considera activitat econòmica a efectes d’IRPF, de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre Patrimoni. Així mateix, l’exempció de les participacions en l’Impost sobre el Patrimoni permet l’aplicació de la reducció del 95% en l’Impost sobre Successions i Donacions sobre la base de la normativa estatal.
 
Ara bé, en el cas concret de Catalunya existeix normativa pròpia de l’Impost sobre Successions i Donacions. Actualment, aquesta normativa catalana continua exigint que es disposi d’un local afecte de forma exclusiva i d’un treballador a jornada completa per considerar que l’arrendament constitueix activitat econòmica a efectes de l’Impost sobre Successions i Donacions.
 
Per tant, si la societat arrendadora disposa únicament d’una persona treballant a jornada completa, es compliran les condicions necessàries perquè l’arrendament d’immobles sigui activitat econòmica segons la normativa estatal. Si es compleixen la resta de requisits (participació i remuneració suficients), les participacions estaran exemptes de l’Impost sobre el Patrimoni i es podrà aplicar la reducció del 95% en l’Impost sobre Successions i Donacions en aquelles CCAA que apliquin normativa estatal o bé que la seva normativa pròpia estigui d’acord amb l’estatal (és a dir, que únicament exigeixin el local). No obstant això, en aquelles CCAA en les quals la seva normativa pròpia continuï exigint el requisit del local afecte, s’aplicaria l’exempció en l’Impost sobre Patrimoni però no podria aplicar-se la reducció del 95% en l’Impost sobre Successions i Donacions.
 
En conseqüència, si bé el requisit del local afecte ha estat eliminat de la normativa estatal, la nostra recomanació per a contribuents residents a Catalunya és dotar a la societat arrendadora d’un local afecte de forma exclusiva i d’un treballador a jornada completa, per poder aplicar no tan sols l’exempció en Patrimoni, sinó també la reducció del 95% en l’Impost sobre Successions i Donacions.
firmas llado_mireia_cat

Comptabilitat de petites associacions

La reforma realitzada en l’impost sobre societats, d’aplicació general pels exercicis iniciats l’any 2015, comporta, entre moltes altres qüestions, un canvi substantiu per a aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre que fins ara no estaven obligades a presentar l’impost sobre societats, al eliminar el mínim d’exempció que fins el 31 de desembre de 2014 els possibilitava lliurar-les d’aquesta obligació. Efectivament fins a aquesta data si els seus ingressos totals no passaven dels 100.000 euros i totes les seves rendes estiguessin subjectes a retenció (aquestes a més no podien superar els 2.000 euros), no presentaven l’impost.

Dintre d’aquesta categoria d’entitats, hi podem trobar a petits grups culturals, esportius o organitzadors de qualsevol mena d’esdeveniment.

Ara, totes elles, independentment del volum dels seus ingressos, sí que hauran de confeccionar i presentar l’impost sobre societats, malgrat que aquest pugui resultar negatiu.

Per fer-ho, caldrà que confeccionin una comptabilitat ajustada al que disposa el Pla General de Comptabilitat, el que els hi suposarà en la majoria dels casos el tenir que afrontar un cost addicional per a la realització d’aquests treballs.

La comptabilitat d’aquesta mena d’entitats haurà de recollir de manera detallada els diferents ingressos (els exempts i els que no), les despeses que suportin, inversions, així com els moviments bancaris i de tresoreria en general, per la qual cosa hauran d’acudir a l’ús de les normes comptables que trobaran en el Pla General de Comptabilitat, així com en els manaments fiscals.

andreu_aguilar

Sap vostè que… Hi ha noves taules d’amortització

De nou us comentem novetats de la reforma fiscal del 2015 i aquesta vegada parlarem de les taules d’amortització dels actius en les empreses.

Des del 2015, s’apliquen noves taules d’amortització més senzilles que les anteriors, implicant alguns canvis que a continuació comentem:

–          S’aplicarà una taula comuna per a tots els sectors d’activitat.

–          En general els coeficients d’amortització no varien, però hi ha algun canvi.

–          Si venia practicant una amortització segons les taules de forma lineal, es modifica el càlcul de les futures amortitzacions, havent de calcular primer quants anys de vida útil li queden a cada actiu amb el nou coeficient d’amortització des del principi, i amortitzi el valor net comptable (VNC) en aquesta  xifra d’anys de forma lineal, és a dir, cada any igual.

–          Si practicava amortització decreixent, tindrà dues opcions:

  • Continuar aplicant l’amortització decreixent en funció dels nous coeficients.
  • O amortitzar el valor net comptable (VNC) de forma lineal en funció de la seva nova vida útil pendent.

02_josep_cid_cat

5 estafes immobiliàries freqüents

Un estudio que ha elaborat el buscador immobiliari Nuroa.es que ha recopilat les 5 estades que es repeteixen i que són més habituals en aquest país.

Rip Deal: Els estafadors rastregen anuncis de venta d’habitatges i altres immobles i contacten amb agències o els particulars que els van posar i es presenten com a inversors amb molts diners per invertir. Es diu que el pagaments només es pot fer amb bitllets de 500 euros, i demanen canvi al venedor oferint-li un 20% de comissió. Això es fa en un lloc públic, així el venedor no pot comprovar si els billets de 500 són o no reals.

La princesa de Burkina Faso: un suposat membre de la reialesa de Burkina Faso, que no viu al seu país demana per comprar una casa a Espanya per estiuejar. Ella ofereix comprar la propietat sense veure-la i sense discutir el preu. Però demana al venedor que pagui la quantitat econòmica de les tases. El venedor mai més sabrà d’ella.

Els ocupes: Varies persones s’encarreguen d’ocupar la casa i després llogar-la a tercer, normalment a barris fora de Barcelona o de Madrid. A través de centres cívics o locutoris fan firmar contractes falsos de lloguer a immigrants.

Pagament per endavant: Es posen en contacte amb l’arrendador per llogar un habitatge en nom d’un familiar i es realitza una transferència. Amb l’excusa que l’operació tarda uns dies en reflectir-se, envien un justificant de pagament per una quantitat major i demanen que es torni la transferència. El pagament inicial mal arribarà.

Entrega de les claus per missatgeria: Son anuncis de ganxo amb preus molt baixos. S’ofereix enviar les claus i el contracte mitjançant empreses de missatgeria. Normalment s’envien claus que no obren l’habitatge.

“LOPD a Cost zero”: La fundació tripartida respon…

En relació amb l’article publicat en “Expansion.com”, en el que s’aboquen declaracions realitzades per l’Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP) al•lusives a “la inacció dels poders públics davant l’existència d’empreses que aprofitin els dons de la Fundació Tripartit per oferir serveis gratuïts” i a “la inacció de la Fundació Tripartida les empreses LOPD Cost i ofereixen serveis gratuïts de qualitat sospitosa”, la Fundació Tripartida fa les següents aclariments: La fundació Tripartida dona a conèixer als seus usuaris, de manera sistemàtica mitjançant els seus canals de comunicació, l’existència d’entitats que ofereixen serveis gratuïts de implantació, auditoria i assessoria en matèria de protecció de dades de caràcter personal i que aquests serveis no poden ser considerades formació, noi per tant, objecte de bonificació.

La Fundació Tripartida, encara que faltin competències per la instrucció de procediments en ordre a combatre aquestes males pràctiques, trasllada puntualment a les autoritats competents i , en el seu cas, a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, de quantes denúncies rep sobre casos de frau o males pràctiques i de quants fets indiciàriament punibles ha conegut en la seva feina de col•laboració amb l’Administració de l’Estat en la gestió, seguiment i control d’ajudes que financen las iniciatives de formació per la feina. En concret, fa ja cinc anys, la Fundació Tripartida va iniciar un procés de comprovació d’aquesta pràctica (utilització de bonificacions per assessoria en LOPD) traslladant la informació sobre els casos detectats, així com les denúncies presentades pels propis usuaris, al òrgan competent en matèria de seguiment i controls dels fons públics de formació per el treball. En algun cas, s’ha arribat inclús a advertit de manera publica sobre informacions que anticipaven presumiblement una dolenta praxis pel futur (veure nota informativa al peu de pàgina*).
El compromís de la fundació Tripartida amb la promoció de les bones pràctiques en matèria de formació està sobradament acreditat, i en especial la nostra disconformitat amb l’oferta d’aquests serveis previngudament bonificats. La Fundació Tripartida ha actuat en aquesta matèria sempre en l’àmbit de les seves competències, amb els mitjans a la seva disposició i en el marc de l’ordre jurídic. Per això, considerem totalment injustes e inacceptables aquestes manifestacions.
(*) Nota Informativa del 14 de Juny del 2012
A la vista de nombroses consultes que ha suscitat la noticia publicada en diversos mitjans el passat 11/06/2012 en relació amb la firma del conveni subscrit entre la FEMP-CLM i Conversia Consulting Group sobre la implantació de la Llei de Protecció de Dades i en el que es cita a la Fundació Tripartida com a possible finançadora, la Fundació Tripartida per la formació en el Treball creu convenient informar que no ha sigut consultada en cap moment en relació a la firma del conveni al que es fa referència en la noticia. La fundació desconeix el conveni subscrit entre les dues entitats i per tant, no pot valorar el contingut del mateix.

Per una altre part, s’ha de recordar que les entitats incloses en l’àmbit de l’Administració Pública (Ajuntaments, Diputacions, Mancomunitats…) així com els treballadors de l’àmbit de l’administració, estan exclosos de la formació de demanda tal i com regula l’Ordre Ministerial 2307/20077 (arts.4 y 6). LA formació de les empreses es finança a través de les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social ingressades per les empreses participant les mateixes en el finançament dels costos de formació, però no les empreses de menys de 10 treballadors, en la quantia exigida en l’article 11 de la citada normativa. Per la seva part, el Real Decret 395/2007 i l’Ordre Ministerial 2307/2007 estableixen que el crèdit anual del que disposen les empreses estan destinat exclusivament a la realització d’accions formatives i permisos individuals de formació dels treballadors. Les empreses que es bonifiquen per la contractació de serveis de consultoria (LOPD, LPR…) hauran de tornar els impostos corresponents i atenir-se a les actuacions pertinents del Servei Públic de Treball Estatal i la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Recordem que la Fundació Tripartida va iniciar ja fa dos anys un procés de comprovació després de detectar entitats que ofereixen serveis gratuïts de consultoria amb càrrec al crèdit assignat a les empreses per la formació dels seus treballadors. Les actuacions realitzades pel Servei Públic de Treball Estatal han donat lloc a la imposició de sancions. La Fundació Tripartida agraeix a tots els usuaris que han informat sobre aquestes pràctiques.
servicioalcliente@fundaciontripartita.org

Lladó Grup Consultor l’invita a la jornada de fiscalitat

La Cambra de Comerç de Barcelona organitza una jornada dedicada a la fiscalitat de la retribució dels socis, administradors i directius de les societats. Vol conèixer quins són els aspectes fiscals més rellevants de la seva retribució?

Josep Cid, soci-director de l’Àrea Econòmica i Tributària de LLADÓ GRUP CONSULTOR, els hi explicarà en aquesta sessió gratuïta. Lladó Grup Consultor ha estat seleccionat per la Cambra de Comerç com a únics professionals en assessoria Fiscal per donar la informació als seus associats.

Per apuntar-se a la jornada caldrà un registre previ que es pot realitzar des de la mateixa pàgina web de la Cambra de Comerç. www.cambrabcn.org

Objectius

Informar dels aspectes fiscals, derivats de les retribucions rebudes, per part de les persones que tenen responsabilitats i poder de decisió.

Destinataris

Administradors i directius

Programa

09.15 Recepció dels assistents

09.30 Ponència

11.00 Preguntes i debat

Altra informació

Ponent: Josep Cid Dacosta, Economista i Soci-Director Àrea Econòmica i Tributària de LLADÓ GRUP CONSULTOR

Tel. 902 448 448

IMATGE