Tercera edició del Pla Integral del Comerç Minorista queda aprobada

El pla pel 2015 ja inclou trenta quatre mesures, dos més que en l’anterior edició. En aquesta edició el Pla d’actuacions que es fan mitjançant el conveni de col·laboració subscrit amb la Cambra de Comerç d’Espanya comptarà amb…

L’Advocat informa ..... Hipoteques, canviï l’índex IRPH per l’Euríbor

Com ja vam anunciar en una newsletter anterior , els Tribunals estan declarant la nul·litat de les clàusules  de les hipoteques referenciades al tipus d’interès IRPH.  El dia 1 de novembre de 2013, els dos índex de referència hipotecària…

Base de retenció

Quan el propietari d’un local de negoci que té arrendat emet la corresponent factura per la pròpia renda del lloguer, es troba sovint amb que també repercuteix altres despeses, com per exemple les despeses de comunitat, manteniment o fins…

Declaracions informatives

Una vegada finalitzat l’any 2014 i iniciat l’any 2015, ens trobem davant un període de presentació de tot un conjunt de Declaracions informatives, que poden afectar a tots aquells residents a Espanya, que bé per ostentar la titularitat…

Josep Cid parla a TeleB sobre l’any fiscal

Josep Cid, director de l’àrea Fiscal i Tributària de Lladó Grup Consultor, va col·laborar el divendres passat a TeleB al programa 7dies on va parlar sobre l’any fiscal.

Es multipliquen les estafes sobre ofertes de treball

A causa de la conjuntura econòmica actual i els problemes financers que arriben a moltes llars d'Espanya, els estafadors augmenten les falses ofertes de treball que tenen com a objectiu treure diners a les víctimes que piquen l'ham. Aquestes…

Models de declaració que es modifiquen

A finals de l’any 2014 es van publicar modificacions en models d’impresos de declaració a la Hisenda Pública que ens afecten, referent a diversos impostos dels quals en farem un resum perquè vostè comprovi si l’afecten. Aquests canvis…

A l’abril, nova facturació de la llum

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manel Soria, ha exposat que el nou mecanisme de facturació de la llum: hora a hora, de l’electricitat per a comptadors digitals amb tele gestió, començarà el mes d’abril. El ministre…

Destrucció de documentació, com a mesura de seguretat, segons la LOPD i la norma DIN 66399

El principi de seguretat definit en la LOPD i la seva normativa de desenvolupament (RLOPD), obliga els responsables dels fitxers perquè prenguin les mesures que garanteixen la seguretat de les dades personals i evitar accessos no autoritzats…

Èxit de Lladó Grup en la clàusula sòl

Avui volem explicar que, en el cas de que ens veiem obligats a acudir a la via judicial per demanar que l’entitat bancària ens tregui la clàusula sòl de l’escriptura de préstec hipotecari, és possible obtenir la suspensió de l’aplicació…