Reobertura comerços i serveis

Informació sobre les condicions per la reobertura al públics de determinats comerços i serveis.

Prestació extraordinària autònoms

Coneix les condicions d'accès, el període mínim de cotització per sol·licitar una prestació extraordinària per autònoms.

Mesures Concursals i Societàries

Mesures Concursals: Modificació del conveni concursal, Acords de refinançament, Concurs de creditors, Tramitacions preferents, ...
ERTO desprès estat alarma

ERTO despres de l'estat d'alarma

Finalitzat l'estat d'alarma, podran continuar sol·licitant-se els ERTO derivats del Covid19?
Privacitat empleats

Mesures excepcionals de control a empleats per la tornada a l'activitat

Mesures en la reincorporació gradual o total del empleats als seus llocs de treball...
Mesures urgents RD15/20

Mesures per donar suport economia i ocupació

Noves mesures aprovades en RD Llei 15/2020 com per a reduir costos de pimes i autònoms.
COBERTURES COVID19

Cobertures davant Coronavirus

Cobreixen les pòlisses d'assegurances els danys i perjudicis derivats d'una pandèmia, com és el Coronavirus?
Ajornaments Covid19

Ajornaments Impostos i Prorroga ERTO

Us expliquem les novetats sobre els ajornaments d'Impostos i novetats en les prorroga dels ERTO.
Coronavirus

Coronavirus. Actuacions àmbit laboral.

El Coronavirus afecta plenament en les relacions laborals i és per això que es fa necessari conèixer quins tipus d'actuacions. Les coneixes?
Reclamar IRPH

Opcions per reclamar l'IRPH

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina que l'IRPH, podria ser un clàusula abusiva. Coneix les opcions per reclamar!