Inspeccions per falsejar el registre horari

El registre de la jornada laboral, va entrar en vigor el maig passat del 2019, amb la finalitat de controlar les hores extres no compensades que...
Ventajas Programa 30Plus
Acceptació herència
Becaris a empreses