L’advocat informa... Llei Orgànica del Poder Judicial

,
El proppassat 1 d’octubre ha entrat en vigor la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial que va tenir lloc per Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol (BOE de 22/07/205). Un dels efectes significatius d’aquesta reforma és que a partir…

L'advocat Informa: Reducció a cinc anys la prescripció dels deutes

,
El termini general de prescripció dels deutes és, actualment, de quinze anys. Aquest termini es veurà reduït, en virtut d'una modificació en el Codi Civil a CINC ANYS. Aquest termini de prescripció de les obligacions és de caràcter general…

Sap vostè que... Fiscalitat del pagament de bonus a treballadors i directius

,
Hi ha empreses que consideren que és convenient premiar als treballadors més valorats i els directius, amb un bonus o pagament extraordinari per reforçar la fidelitat de l’empresa. Pot fixar per el treballador un bonus per objectius en…

Els delictes informàtics, en augment

,
Els delictes informàtics van augmentar un 71% el 2014, un increment de més de 10.000 actes il•lícits a la xarxa en sols un exercici, mantenint la tendència d’increment quadriennal, que ja és d’un 210% des de 2011. Segons la memòria…

L'advocat informa... Llibre de visites als centres de treball

,
Com a conseqüència del que s’estableix a la llei 23/0215 que va entrar en vigor el passat 23 de juliol, mentrestant no s’aprova l’Ordre Ministerial corresponent, no serà obligatori adquirir ni s’hauran d’habilitar nous llibres de…

L’Advocat informa... Seguretat en l’alimentació, normativa a complir pel sector de la restauració

,
El passat 13 desembre 2014 va entrar en vigor el Reglament Europeu 1169/2011 en relació a la declaració dels al·lèrgens en la RESTAURACIÓ. Posteriorment la Generalitat va publicar el Reial Decret 126/2015 que determina com s'ha de donar…

L'advocat informa... Novetats Legislatives: comença el nou curs

,
Vam marxar de vacances amb una allau de canvis normatius de certa entitat durant el mes de juliol i que, després del període de vacances, seran de plena aplicació en el nou curs judicial que s'inicia l’1 de setembre. Com si tornéssim a…

L'advocat Informa:... Traspàs d'activitat, coses a tenir en compte

,
En el traspàs d'una activitat cal tenir en compte una sèrie de factors per evitar haver sorpreses derivades del mateix contracte i condicions, així com les responsabilitats que es poden derivar del mateix. És molt freqüent les cessions…

L'advocat informa... Participi en licitacions públiques amb èxit

,
L'Administració i les empreses públiques generen un important ventall d'ofertes de serveis que han, a partir d'un volum de 18.000 €, adjudicar-se mitjançant un procés de licitació o concurs públic a l'efecte de triar, amb la màxima…

L'advocat informa: Contingut mínim d'una carta d'acomiadament objectiu per causes econòmiques

,
La Sentència del Tribunal Suprem, sala 4ª, del Social de 12 maig 2015, ha unificat criteri respecte al contingut mínim de la carta d'acomiadament objectiu per causes econòmiques. S'exigeix ​​com a primer requisit formal l'existència…