L'advocat informa... Participi en licitacions públiques amb èxit

,
L'Administració i les empreses públiques generen un important ventall d'ofertes de serveis que han, a partir d'un volum de 18.000 €, adjudicar-se mitjançant un procés de licitació o concurs públic a l'efecte de triar, amb la màxima…

L'advocat informa: Contingut mínim d'una carta d'acomiadament objectiu per causes econòmiques

,
La Sentència del Tribunal Suprem, sala 4ª, del Social de 12 maig 2015, ha unificat criteri respecte al contingut mínim de la carta d'acomiadament objectiu per causes econòmiques. S'exigeix ​​com a primer requisit formal l'existència…

L'advocat informa... Èxit en la reclamació de nul.litat de les clàusules sòl

,
La Sentència recent del Tribunal Suprem de data 29 d'abril de 2015 resolt , novament, i aclareix la interpretació sobre la nul·litat de les clàusules sòl i els seus efectes retroactius. Per tant estem davant d'un altre èxit dels consumidors…

Sap vostè que... Li pot negar l’entrada a un inspector

,
De vegades la inspecció compareix en les dependències de l’empresa de forma inesperada, a fi d’obtenir informació o proves de fets o documents que els siguin útils per descobrir informació que els permeti practicar liquidacions i sancions. Per…

L'advocat informa ... Contracti unes vacances segures

Ha arribat el moment de les vacances i estem ansiosos per anar-nos de viatge, llogar una casa rural, un apartament, uns dies d'hotel, etc... L'èxit de les vacances pot quedar condicionat en el moment de la contractació si no tenim en compte…

L'advocat informa...Ens deuen diners, què podem fer?

Sovint els nostres clients ens deuen factures de treballs ja realitzats però aquests no poden complir els terminis dels venciments establerts. Si considerem que el client tindrà capacitat de pagament podem renegociar aquest deute mitjançant…

L'advocat informa...Qui pot aprovar canviar el domicili social de l'empresa?

Mitjançant la modificació de l'article 285.2 de la Llei de Societats de Capitals s'amplia la facultat dels administradors per aprovar el trasllat del domicili social a tot el territori nacional sense necessitat d'acord de la Junta General…

L’Advocat informa... Fi dels Contractes d’Arrendament amb pròrroga forçosa

L’entrada en vigor el dia 1 de Gener de 1995 de la Llei d’Arrendaments Urbans va suposar un canvi substancial en la normativa en matèria de lloguers atès  que, entre d’altres qüestions,  va regular  posar fi als contractes indefinits…

Millor fer Testament pels seus bens

El testament és la declaració per la qual una persona disposa el destí dels seus bens a favor d’un o més hereus i pot establir també llegats i altres disposicions per després de la seva mort. El testament es pot fer davant de notari…

Qüestions a tenir en compte si la seva empresa es regeix per un Consell d’Administració

Si la companyia mercantil és Administrada per un Consell d’Administració, en virtut de la modificació a finals de l’any 2014 de la Llei de Societat de Capital, cal tenir en compte algunes qüestions de les quals en volem destacar les…