L'Advocat informa. Nul·litat del SWAP

Nul·litat d'un contracte de permuta financera (SWAP) per vulneració del deure d’informació. Així ho ha resolt la Sentència del Tribunal Suprem de la Sala 1 del Civil núm. 738/2015 de TS, Sala 1ª, de 30 de Desembre del 2015. La Sentència…

L’Advocat Informa... El Tribunal Europeu de Justícia rellança les reclamacions contra la clàusula sòl

,
El Tribunal de Justícia Europeu ha intervingut en varies ocasions, en els últims anys, contra les clàusules abusives del Bancs en les clàusules dels préstecs hipotecaris. La setmana passada es va emetre un dictamen preliminar en el que…

L'advocat informa... Modificació substancial de les condicions de treball, indemnització només si hi ha perjudici.

,
Davant d'una modificació substancial de les condicions de treball, el treballador NO TÉ DRET A RESCINDIR EL SEU CONTRACTE DE TREBALL AMB INDEMNITZACIÓ, SI NO RESULTA PERJUDICAT. L'estatut dels treballadors preveu que en cas d'una modificació…

Comentaris a la resolució de la Dirección General de los registros y del notariado

,
Recentment, en data 30 de setembre de 2015, aquesta Direcció ha publicat una resolució on ve a establir, respecte a les retribucions dels administradors, segons es tracti d’òrgans unipersonals o col·legiats: Les regles que regeixen…

L'advocat informa...Contracte de compravenda de finques. Què passa si després el Banc no accepta la subrogació ?

En la formalització d'un contracte de compravenda privada d'una finca intervenen diversos factors però, entre ells, preval la il·lusió en deteriorament de l'objectivitat i la raó i s'acaben signant contractes que ens poden perjudicar. Així…

L’Advocat informa… Novetats en el reconeixement de drets a les parelles de fet

,
El govern català va aprovar el 6 d’octubre de 2015 la creació d’un registre únic de parelles estables com a resposta a una sentència del Tribunal Constitucional que anul·la un article de la Seguretat Social que comportava l’enduriment…

L’advocat informa... Llei Orgànica del Poder Judicial

,
El proppassat 1 d’octubre ha entrat en vigor la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial que va tenir lloc per Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol (BOE de 22/07/205). Un dels efectes significatius d’aquesta reforma és que a partir…

L'advocat Informa: Reducció a cinc anys la prescripció dels deutes

,
El termini general de prescripció dels deutes és, actualment, de quinze anys. Aquest termini es veurà reduït, en virtut d'una modificació en el Codi Civil a CINC ANYS. Aquest termini de prescripció de les obligacions és de caràcter general…

Sap vostè que... Fiscalitat del pagament de bonus a treballadors i directius

,
Hi ha empreses que consideren que és convenient premiar als treballadors més valorats i els directius, amb un bonus o pagament extraordinari per reforçar la fidelitat de l’empresa. Pot fixar per el treballador un bonus per objectius en…

Els delictes informàtics, en augment

,
Els delictes informàtics van augmentar un 71% el 2014, un increment de més de 10.000 actes il•lícits a la xarxa en sols un exercici, mantenint la tendència d’increment quadriennal, que ja és d’un 210% des de 2011. Segons la memòria…