S'amplia el permís de paternitat

A partir de l'1 de gener, el permís de paternitat s'ampliarà de dos a quatre setmanes. Els treballadors que es converteixin en pares a partir l'1 de gener disposaran de quatre setmanes de permís, intransferibles i no obligatoris, fet que…

Novetats Laborals per al 2017

Les primeres novetats laborals per al 2017 ja han estat aprovades pel Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures d'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents…

Terminis de pagament, els tribunals ja s’hi pronuncien

El Tribunal Suprem ha declarat nuls els pactes entre contracta i subcontracta que excedeixen de seixanta dies naturals establert per al pagament de les factures en els contractes d'obra per infracció del Codi Civil. El Tribunal declara la…

Elaboració del Calendari Laboral

L'obligació legal d'elaborar el calendari laboral NO inclou la publicació dels concrets horaris de treball, ja que, en cas de fer-ho, caldria ignorar i deixar sense efecte les facultats organitzatives de l'empresari. Una recent Sentència…

Ús indegut de mitjans informàtics i acomiadament disciplinari

És procedent l'acomiadament disciplinari de qui incompleix de forma reiterada la prohibició empresarial de no utilitzar privadament els mitjans informàtics empresarials, quan el Conveni Col·lectiu no suavitza la regulació legal. La Sentència…

Acomiadament disciplinari per ús d'internet en hores de feina

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dóna la raó a l'empresa i dóna suport a l'acomiadament disciplinari d'una professora que es connectava a Internet des de l'ordinador del col·legi per revisar el correu electrònic,…

S’iguala el permís de maternitat i paternitat

El Ple del Congrés ha aprovat una iniciativa per igualar en 16 setmanes els permisos de maternitat i paternitat i que aquest no siguin transferibles. El  motiu que ha comportat a Unidos Podemos a presentar la reforma integral del sistema…

Accidents de treball i precarietat laboral

S’han incrementat durant l’any 2016, de forma substancial, els accidents laborals amb resultat de mort especialment els relacionats amb situacions de precarietat i la tensió dels treballadors en un entorn d’augment de l’exigència per…

Dret del distribuïdor a la indemnització per clientela

En els casos d'extinció d'un contracte de distribució o concessió, la compensació per clientela no s'aplica de forma automàtica sinó que, el distribuïdor, per tenir dret a ella, haurà de provar l'efectiva aportació de clientela i el…

Li correspon al treballador una indemnització per trasllat de centre de treball?

Una recent Sentència de 12 de Juliol de 2016 aclareix si correspon al treballador una indemnització per trasllat de centre de treball. No s’origina indemnització econòmica a favor del treballador el trasllat de centre de treball que…