Canvis de la rebaixa fiscal a partir de l'1 de gener de 2016

,
Per l’any 2016 es produeixen modificacions en el tipus de retenció dels diversos rendiments i guanys patrimonials Les principals mesures, a efectes pràctics, bàsicament són: - Rendiments del treball: s’ha establert una nova taula…

Tramitacions urgents

A punt d’acabar l’any, considerem oportú recordar-vos alguns dels tràmits que poden afectar-vos i que convé fer per aquestes dates :   1.    IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) L’IAE és un tribut local que…

Declaracions informatives

,
Ara què estem exhaurint els darrers dies de l’any 2015,  i a punt d´iniciar l’any 2016, ens trobem davant un període de presentació de tot un conjunt de DECLARACIONS INFORMATIVES, que poden afectar a tots aquells residents a Espanya,…

Canvis de la rebaixa fiscal a partir del 12 de juliol de 2015

,
El Govern ha aprovat el RD-Llei 9/2015 de mesures urgents que recull la nova rebaixa d’impostos i de retencions, que serà aplicable amb efectes del 12 de juliol en endavant. Les principals mesures, a efectes pràctics, bàsicament són: -    …

Sap vostè que... Fiscalitat del pagament de bonus a treballadors i directius

,
Hi ha empreses que consideren que és convenient premiar als treballadors més valorats i els directius, amb un bonus o pagament extraordinari per reforçar la fidelitat de l’empresa. Pot fixar per el treballador un bonus per objectius en…

Tipus de retenció aplicables el 2015 i el 2016

Atenció al canvi en els tipus de retenció per l’1 de gener de 2015 sobre els diferents tipus de rendiments. Fem un resum a continuació dels més generals.  1. Retencions per rendiments del treball Tipus de rendiment 2015 2016 Tipus…