Josep Cid publica a La Vanguardia

Josep Cid, Soci-Economista de Lladó Grup Consultor, publica un article a La Vanguardia destacant la importància i els avantatges d’una bona planificació hereditària. Per llegir-lo faci clic aquí.

Dia europeu de la protecció de dades

Avui, dijous 28 de gener es celebra el DIA EUROPEU DE LA PROTECCIÓ DE DADES. La creació d’aquesta efemèride es remunta al 2006, any en que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va establir aquesta data per celebrar el Dia de…

Canvis de la rebaixa fiscal a partir de l'1 de gener de 2016

,
Per l’any 2016 es produeixen modificacions en el tipus de retenció dels diversos rendiments i guanys patrimonials Les principals mesures, a efectes pràctics, bàsicament són: - Rendiments del treball: s’ha establert una nova taula…

Tramitacions urgents

A punt d’acabar l’any, considerem oportú recordar-vos alguns dels tràmits que poden afectar-vos i que convé fer per aquestes dates :   1.    IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) L’IAE és un tribut local que…

Declaracions informatives

,
Ara què estem exhaurint els darrers dies de l’any 2015,  i a punt d´iniciar l’any 2016, ens trobem davant un període de presentació de tot un conjunt de DECLARACIONS INFORMATIVES, que poden afectar a tots aquells residents a Espanya,…

Canvis de la rebaixa fiscal a partir del 12 de juliol de 2015

,
El Govern ha aprovat el RD-Llei 9/2015 de mesures urgents que recull la nova rebaixa d’impostos i de retencions, que serà aplicable amb efectes del 12 de juliol en endavant. Les principals mesures, a efectes pràctics, bàsicament són: -    …

Sap vostè que... Fiscalitat del pagament de bonus a treballadors i directius

,
Hi ha empreses que consideren que és convenient premiar als treballadors més valorats i els directius, amb un bonus o pagament extraordinari per reforçar la fidelitat de l’empresa. Pot fixar per el treballador un bonus per objectius en…

Tipus de retenció aplicables el 2015 i el 2016

Atenció al canvi en els tipus de retenció per l’1 de gener de 2015 sobre els diferents tipus de rendiments. Fem un resum a continuació dels més generals.  1. Retencions per rendiments del treball Tipus de rendiment 2015 2016 Tipus…