Convocatòria de vaga general pel dia 8 de març de 2018

Senyors, Amb motiu de la convocatòria de vaga general a tot l’Estat convocada pel dia 8 de març de 2018 per la major part dels Sindicats més representatius contra la discriminació laboral de la dona així com contra la violència de…

Incorporació obligatòria dels treballadors autònoms al sistema RED de la Seguretat Social per la seva gestió i notificació telemàtica

Està prevista pròximament la publicació d’una Ordre Ministerial per la que s’establirà per tots els afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms l’obligació de la seva incorporació al sistema RED (Remissió Electrònica…

Salari Mínim Interprofessional, pensions de Seguretat Social i d'altres novetats per l'any 2018

El passat 30 de desembre de 2017 es van publicar els corresponents Reial Decrets referents al Salari Mínims Interprofessional i a la re valorització de les pensions pel 2018, que són vigents des de l’1 de gener, i que resumim en aquest…

S'esgota el termini per bonificar-se amb càrrec al crèdit per a la formació del 2017

Els recordem que el termini per poder bonificar-se la formació que les empreses han donat als seus treballadors en l’exercici 2017 amb càrrec al crèdit disponible finalitza amb la liquidació de Seguretat Social del mes de desembre. Així…

REGISTRE DE JORNADA. CANVI DE CRITERI PEL TRIBUNAL SUPREM EN RECENT SENTENCIA AL RESPECTE DE TREBALLADORS A TEMPS COMPLET

El passat dia 5 d’abril es va donar a conèixer una recent sentència del Tribunal Suprem (núm. 246/2017 de 23/03/2017. Cas BANKIA) que contradiu la fins ara doctrina majoritària dels Tribunals Superiors de Justícia, així com les darreres…

Retroactivitat de la clàusula sòl de les hipoteques

El Tribunal de Justícia de la UE s’ha pronunciat a favor de la retroactivitat de les clàusules sòl en els contractes d’hipoteca. Això significa que, a més a més de poder exigir la no aplicació de la clàusula per ser aquesta nul·la…

Nous obligats a relacionar-se electrònicament amb Hisenda

Fa un any, el 2 d’octubre de 2015, es va aprovar la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en la qual s’obliga a partir del 2 d’octubre de 2016 a certes entitats i persones a relacionar-se electrònicament…

Sentència del TJUE sobre la indemnització dels contractes temporals

És motiu d’aquesta comunicació la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 14 de setembre de 2016 arran d’una petició de decisió prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid arran…

Acord d’integració d’ETB XARXA D’ASSESSORAMENT INTEGRAL amb LLADÓ GRUP CONSULTOR

Durant el mes de juliol ens vam posar en contacte amb tots vostès, per fer-los coneixedors que el servei d’assessorament i gestió laboral que els prestem es traslladava a les oficines de LLADÓ GRUP CONSULTOR, situades en el Carrer Sant…

Obligació de registre de la jornada diària dels treballadors i campanya d'inspecció de la Seguretat Social per al control del temps de treball i hores extraordinàries

En la nostra circular de gener de 2014 ja informàvem de l'obligatorietat del registre diari de la jornada i horari dels treballadors a temps parcial com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2013 de 20 de desembre.…