Redueixi Costos amb els Salaris en Espècie

Dins dels objectius generals de les empreses hi ha el de no incrementar els costos de personal, però al mateix temps mantenir una bona motivació entre els seus empleats. Aparentment són dos objectius contradictoris entre sí, però hi…

Campanya de la Inspecció a empreses

L’informem que la Inspecció d’Hisenda està realitzant una campanya de visites a les empreses per obtenir informació que recolliran en una DILIGÈNCIA, amb objecte de verificar i contrastar la informació que té Hisenda. Entenem que…

Tancament patronal durant la jornada de vaga

El tancament patronal és una facultat de l’empresari contemplada dins de les mesures generals de conflicte col·lectiu, a diferència del dret de vaga que es configura com un dret fonamental. El tancament patronal només es permet quan…

Convocatòria de vaga general pel dia 8 de març de 2018

Senyors, Amb motiu de la convocatòria de vaga general a tot l’Estat convocada pel dia 8 de març de 2018 per la major part dels Sindicats més representatius contra la discriminació laboral de la dona així com contra la violència de…

Incorporació obligatòria dels treballadors autònoms al sistema RED de la Seguretat Social per la seva gestió i notificació telemàtica

Està prevista pròximament la publicació d’una Ordre Ministerial per la que s’establirà per tots els afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms l’obligació de la seva incorporació al sistema RED (Remissió Electrònica…

Salari Mínim Interprofessional, pensions de Seguretat Social i d'altres novetats per l'any 2018

El passat 30 de desembre de 2017 es van publicar els corresponents Reial Decrets referents al Salari Mínims Interprofessional i a la re valorització de les pensions pel 2018, que són vigents des de l’1 de gener, i que resumim en aquest…

S'esgota el termini per bonificar-se amb càrrec al crèdit per a la formació del 2017

Els recordem que el termini per poder bonificar-se la formació que les empreses han donat als seus treballadors en l’exercici 2017 amb càrrec al crèdit disponible finalitza amb la liquidació de Seguretat Social del mes de desembre. Així…

REGISTRE DE JORNADA. CANVI DE CRITERI PEL TRIBUNAL SUPREM EN RECENT SENTENCIA AL RESPECTE DE TREBALLADORS A TEMPS COMPLET

El passat dia 5 d’abril es va donar a conèixer una recent sentència del Tribunal Suprem (núm. 246/2017 de 23/03/2017. Cas BANKIA) que contradiu la fins ara doctrina majoritària dels Tribunals Superiors de Justícia, així com les darreres…

Retroactivitat de la clàusula sòl de les hipoteques

El Tribunal de Justícia de la UE s’ha pronunciat a favor de la retroactivitat de les clàusules sòl en els contractes d’hipoteca. Això significa que, a més a més de poder exigir la no aplicació de la clàusula per ser aquesta nul·la…