Mesures per a salvar les empreses

Conegui les mesures recomanables per salvar les empreses i sortir reforçats d'una possible crisi.
Càlcul vendes

Calculi el punt mort i la distància de seguretat

Calcula el punt mort i distància de seguretat de les seves vendes.
Accions per empreses Lladó

Accions a realitzar per les empreses

Per sortir d'una crisi hem de planificar accions a realitzar per a l'empreses.

Accions per a protegir les vendes

Quines accions pot fer l'empresa per protegir les vendes?

Finançament Avals de l'Estat

Aprovat nova línia d'avals ICO amb l'objectiu de cobrir nous prèstecs i altres modalitats de finançament.
Estratègies i Objectius Lladó

Estratègies i Objectius de les empreses

Estratègies i Objectius a mitjà i curt termini en les empreses per a minimitzar l'impacte Post Covid-19.
Bona gestió empresarial

La bona gestió empresarial

Analitzem aspectes importants per una bona gestió empresarial.