Augmenten els impagats

Precaucions per a evitar els impagats.
Prèstecs soci-societat Llado Grup