Capitalitzar atur

SI INICIA UNA ACTIVITAT POT CAPITALITZAR L’ATUR SENSE TRIBUTAR IRPF

Si és un treballador que es queda en atur amb dret a la seva prestació i decideix iniciar una activitat empresarial o professional pel seu compte, en una societat o cooperativa, pot sol·licitar la capitalització de la prestació per desocupació, rebent tot el seu import i sense tributar en l’IRPF.

La capitalització pot ser de diverses formes i a conveniència:

  • De cop. Es pot cobrar en un únic pagament, un cop descomptat l’interès legal dels diners (3%).
  • Per al RETA. Una altra opció és destinar la prestació al pagament de les quotes d’autònom, percebent cada mes el seu import.
  • Mixta. Pot cobrar de cop una quantitat i la resta mitjançant una subvenció mensual per al RETA.

Perquè no tributi en l’IRPF, s’han de complir uns requisits:

  • Que l’import percebut de cop s’inverteixi en la nova activitat.
  • Si es dóna d’alta com a empresari o professional, ha d’invertir-ho a adquirir els actius i en contractar els serveis que necessiti.
  • Si constitueix una societat mercantil (una SA o una SL) ha de fer una aportació al capital social de l’empresa.
  • Pot aportar els diners a una societat cooperativa de treball associat o a una societat laboral.
  • També és necessari que l’activitat nova es mantingui durant almenys cinc anys i si ho posa en una societat mercantil, no transmetre la seva participació en el mateix període.

Si no es compleixen aquests requisits, hauria de tributar en l’IRPF en l’exercici que es produeix l’incompliment.

Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialitzat per a atendre i estudiar la millor opció per a vostè i la seva empresa.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista