Cambios Avales del Estado Llado

CANVIS EN LES LÍNIES D’AVALS DE L’ESTAT

Si la seva empresa té un préstec avalat per l’Estat, l’informem que s’han aprovat canvis que poden ser importants per a vostè.

Motivat pel coronavirus, l’Estat va aprovar dues línies d’avals de fins a un 80%, un per a dotar de liquiditat a les empreses i un altre per a finançar inversions en el cas de pimes.

Els canvis són:

  • Ampliació. Hi ha ampliació del termini de concessió de les dues línies fins al 30 de juny de 2021.
  • Més termini. Si ja va obtenir algun préstec de la línia d’avals de liquiditat, pot sol·licitar el termini de venciment fins a un màxim de 8 anys. El d’inversió ja eren vuit anys.
  • Més manca. En totes dues línies pot sol·licitar que augmenti el termini de manca del principal fins a 12 mesos, sent el màxim de 24 mesos en total.

El capital corresponent a aquestes quotes del període de manca, es poden acumular a l’última quota o prorratejar-se en les restants.

Podrà sol·licitar aquests canvis al banc fins al 15 de maig de 2021 i ha d’aprovar les modificacions en un termini màxim de 30 dies.

Es troba exempta la quota gradual de la modalitat AJD de l’impost l’escriptura que es faci de formalització de l’ampliació dels terminis, quan s’incorpori una garantia real inscriptible.

També es recullen bonificacions en els drets aranzelaris i registrals de la formalització i inscripció en cas que existeixi garantia hipotecària d’aquesta ampliació dels citats terminis.

Des de Lladó Grup Consultor  li aconsellem comentar la seva situació amb el seu banc, així com li oferim el nostre equip d’assessors fiscals per a resoldre els seus possibles dubtes.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista