Tratamiento Retribucions

CANVIS EN LA RETRIBUCIÓ DE SOCIS, ADMINISTRADORS I DIRECTIUS DE SOCIETATS.

Des de l’any 2008, i segons sentències del Tribunal Suprem, aquesta qüestió no ha estat pacífica, havent estat subjecta a diverses interpretacions dels tribunals i del Registre del Notariat. Quan ja pensàvem que tot estava clar, una altra sentència del Tribunal Suprem de febrer del 2018, canvia els criteris que ja es consideraven consolidats i introdueix noves qüestions a tenir en compte, que passem a comentar-los.

La retribució dels administradors de societats (qualsevol classe de retribució fixa, variable, en espècie, etc.) sempre ha de constar en els estatuts de la societat i convé repassar aquests conceptes. El seu tractament fiscal, la seva cotització a la Seguretat Social i els estatuts de la societat per si s’han de modificar. Afecta a tota classe d’administració, com és administrador únic, consell d’administració i en especial als consellers delegats.

Les conseqüències de no ser correcte el seu tractament pot afectar a la cotització de la Seguretat Social, la retenció d’IRPF, la tributació en la renda, la possible no deducció com a despesa en l’Impost sobre Societats, o possibles reclamacions dels altres socis de la societat.

També hem de fer esment de l’obligació que hi hagi un contracte formalitzat amb els consellers delegats executius, i la conveniència per a la resta de casos d’administradors.

A més, s’ha de tenir en compte si una mateixa persona percep rendes com a administrador, director i altres conceptes retributius, per a un adequat tractament fiscal d’aquestes percepcions.

VOLS CONÈIXER SI EL TEU TRACTAMENT DE LA RETRIBUCIÓ ÉS CORRECTA?

A Lladó Grup Consultor els nostres professionals fiscalistes, jurídics i laborals li poden assessorar en una revisió de totes aquestes qüestions i evitar riscos innecessaris.