Canvis PLan Pensions 2021 Llado

CANVIS EN ELS PLANS DE PENSIONS 2021

Amb la Llei de Pressupostos per a 2021 que s’està negociant, es produiran canvis importants en els Plans de Pensions per a 2021.

Tributació actual de pla de pensions.

Quan vostè aporta diners a un pla de pensions, la seva tributació en 2020 serà la següent:

  • Aquestes aportacions (màxim 8.000 euros) redueixen la base imposable de la seva declaració de RENDA (IRPF), fins a un 48% a Catalunya amb el topall del 30% dels rendiments del treball, i d’activitats econòmiques.
  • Les aportacions pel cònjuge són 2.500 euros.
  • Quan es jubili, tingui la invalidesa o la defunció, aquestes quantitats tributen en l’IRPF del perceptor i generalment a uns tipus inferiors.

Tributació futura per a 2021.

  • El límit d’aportació en un pla de pensions individual passarà a ser sol de 2.000 euros anuals, i l’estalvi es veurà molt reduït.
  • En canvi els plans d’empresa (aquells promoguts per una empresa aportant part del salari dels treballadors) el límit actual de 8.000 euros es mantindrà i per tant pot fer una aportació conjunta de 10.000 euros entre pla d’empresa (8.000 euros), i pla individual (2.000 euros).
  • També canvien les aportacions que es facin a un pla de pensions del cònjuge, que actualment està limitada a 2.500 euros i a partir de 2021, està previst que el límit es redueixi a 1.000 euros anuals.

Sigui previsor i si no disposa d’un pla d’empresa parli amb el seu banc per a obrir un per a vostè i els seus treballadors que ho desitgin, així no veurà minvat el límit d’aportació als plans de pensions.

A Lladó Grup Consultor  disposem d’un equip de professionals especialistes en la gestió dels Plans de Pensions per assessor-lo segons les seves necessitats.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista