Canvis Impostos 2020

CANVIS D’IMPOSTOS A CATALUNYA PER AL 2020

A Catalunya s’han posat d’acord el partit polític Comú Podem i el Govern de la Generalitat, resultant una pujada d’impostos tant estatals com autonòmics:

 1. Impost Renda Persones Físiques (IRPF)
 • S’incrementa en un 10% el mínim exempt dels contribuents amb rendes més baixes (fins a 12.450 euros de base liquidable), l’estalvi de la qual en general no existirà, ja que no estan obligats a fer la declaració de la renda.
 • S’incrementa la tarifa per a les rendes altes, podent arribar a tributar el 51% d’IRPF, és a dir, de cada 100 euros d’ingressos, tributen 51 euros de l’impost i li queden al contribuent 49 euros. A Catalunya passa el tipus marginal del 48% al 51%, és a dir, l’autonomia més cara del país que comparant-la amb Madrid té un marginal del 43,5%.
 1. Impost de Successions (IS)
 • S’augmenta la tributació de les herències rebudes per descendents (fills, néts, etc.) i per ascendents, reduint les bonificacions de la quota tributària.
 • Es reintrodueixen coeficients multiplicadors del patrimoni preexistent, suportant una càrrega major.
 • Es manté la bonificació per als cònjuges.
 1. Altres impostos que existeixen a Catalunya

En l’acord fiscal per als Pressupostos de 2020 s’inclouen quatre nous impostos (els primers) i es modifiquen altres ja existents:

 • Impost sobre estades en establiments turístics.
 • Impost sobre instal·lacions que incideixen en el Medi Ambient.
 • Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.
 • Impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells.
 • Impost sobre habitatges buits.
 • Impost sobre begudes ensucrades envasades.
 • Taxes Públiques.

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en l’àmbit dels impostos.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista