BREXIT

BREXIT, QUÈ CANVIARÀ?

El Regne Unit ha abandonat formalment la Unió Europea divendres passat 31 de gener. En què afectarà els ciutadans i a les empreses?

 En la pràctica, ni ciutadans ni empreses notaran res. Londres i Brussel·les han pactat un període transitori fins al 31 de desembre de 2020 en què negociaran la relació futura. Durant aquests 11 mesos, la UE tractarà al Regne Unit, com si fos un Estat membre: mantenint els drets dels ciutadans d’acord amb el patrimoni comunitari, el mercat comú i la unió duanera.

Què passa amb els ciutadans europeus residents en el regne Unit?

Els ciutadans pertanyents a països que integren la UE que ja resideixen al Regne Unit o vagin a fer-ho durant el període de transició i pensen romandre al país més enllà de l’1 de gener del 2021, han de sol·licitar l’estatus d’assentat.

  • Els ciutadans europeus han de registrar-se com a residents en un sistema de registre i tenen de termini fins a juny del 2021.
  • Aquells que portin cinc anys de residència continuada rebran l’estatus d’assentat o residència permanent.
  • Els que porten menys de cinc anys rebran l’estatus de preasentado o residència semi permanent, i podran sol·licitar l’estatus d’assentat quan compleixin els cinc anys.

El govern britànic anunciarà al llarg d’aquesta any 2020, quals són els requisits per als espanyols que vulguin viure al Regne Unit a partir del 2021.

  • Els estudiants matriculats en graus i postgraus al Regne Unit abans de desembre del 2020 tindran les mateixes taxes i finançament públic que els britànics fins a finalitzar els seus estudis, A més es mantenen els programes de mobilitat Erasmus per a estudiants i professors fins al curs 2020-2021, així com el reconeixement dels títols universitaris oficials.
  • Els ciutadans britànics legalment residents a Espanya des d’abans del 31 de desembre del 2020 tindran els seus drets de residència, treball i accés a la Seguretat Social. Si encara no disposen del certificat de residència, han d’inscriure’s com a residents en Estrangeria o en la comissaria de policia corresponent.

Es podrà viatjar al Regne Unit amb DNI?

Si, durant tot el 2020 és podrà continuar usant el DNI per a viatjar entre Espanya i el Regne Unit. El govern britànic ha informat que els canvis que hi hagi a partir del 2021 es notificaran amb temps suficient.  Quant al permís de conduir, tant turistes com residents podran continuar conduint amb el seu carnet espanyol.

Com afecta el ‘Brexit’ a les empreses?

Pel que fa al mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries es mantindrà tot com fins ara durant el període 2020. L’Agència Tributària especifica que durant aquest període transitori les empreses no hauran de realitzar formalitats duaneres.

Si passats els 11 mesos no hi ha acord bilateral, les relacions comercials es regiran per les normes globals marcades per l’Organització Mundial del Comerç (OMC).

En cas d’Irlanda del Nord, si que es preveu canvis importants després del 31 de desembre 2020. La regió sortirà de la unió

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en els temes referents al BREXIT.

Lladó Grup Consultor  

934 646 210