Espanya podrà accedir a les dades fiscals a Andorra

El President del Govern Espanyol va fer fa poc una visita al Principat d’Andorra, signant un Conveni per evitar la doble imposició tributària, i va obrir una via per a l’intercanvi automàtic de dades tributaries. També s’ha aprofitat…

Sap vostè que... Compri vehicles considerats eficients energèticament

La reforma fiscal del  2015 modifica el tractament de les retribucions en espècie als treballadors que utilitzin vehicles cedits per la seva empresa per usos particulars. L’any 2014, com a retribució en espècie s’imputava al treballador…

L'advocat informa... Formes alternatives de resoldre els conflictes: La Mediació

Més del que es desitjable hem de sentir tant en els mitjans de comunicació com en converses privades que la Justícia NO funciona, que és lenta i que moltes vegades no soluciona el problema que ens ha portat al Jutjat. De forma alternativa…

Sap vostè que... El 2015 es poden compensar en l’IRPF les pèrdues amb els rendiments del capital mobiliari

Pel 2015 hi ha una modificació positiva en l’IRPF, i és la possible compensació de les rendes que formen la base de l’estalvi, que són guanys i pèrdues patrimonials que es deriven de la venda d’actius i dels rendiments del capital…

Consells de protecció online pel dia d'Internet segur

Dimarts d’aquesta setmana s’ha celebrat el Dia Internacional d'Internet Segur. Es  celebra des de fa 11 anys i cada vegada és més i més important . Quan va néixer aquest dia, Internet no estava tan present en el nostre dia a dia.…

La regulació del lloguer turístic a Internet, nova assignatura pendent

El 2011, hi havia 120.000 habitatges, mentre que ara es calcula que n’hi ha 1,5 milions d'apartaments de lloguer turístic a Internet L'economia col·laborativa ha arribat amb força al turisme i, igual que ha passat en el transport…

Requisits de la reducció en l’Impost de successions i donacions en l’activitat d’arrendaments d’immobles

A partir de  l’1 de gener de 2015 per tal que l’arrendament d’immobles sigui considerat activitat econòmica únicament es requerirà d’un treballador a jornada completa (i no d’un local afecte de forma exclusiva, com passava fins…

Sap vostè que... es modifiquen les retencions pel 2015

Amb la reforma fiscal s’han modificat els tipus de retenció de l’IRPF, i ha de parar atenció  perquè es podran produir errors. Ha de saber els nous tipus d’IRPF que s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2015, si fa el pagament,…

L’advocat Informa... Cal reinventar-se

En èpoques en que la situació econòmica no és tant favorable algú pot pensar que no són bons moments per fer negocis. Doncs, tot i que sabem de les dificultats de moltes empreses, és ben cert que hi ha un ventall de noves oportunitats,…

Comptabilitat de petites associacions

La reforma realitzada en l’impost sobre societats, d’aplicació general pels exercicis iniciats l’any 2015, comporta, entre moltes altres qüestions, un canvi substantiu per a aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre que…