Pla de control Tributari per a 2015

Cada any per aquestes dates es publica per part de la Direcció General de l’Agència Tributària, les directrius generals d’actuació dels cossos de Gestió de Recaptació i Inspecció dels Tributs. Destaquem-ne algunes, perquè coneguin…

Esdeveniments Lladó Grup Consultor

L’equip de Lladó Grup Consultor mostra l’agenda per a la propera setmana. Lladó Grup Consultor participa a dos esdeveniments: El primer es durà a terme el proper 21 d’abril a Granollers i parlarà sobre les Problemàtiques Fiscals…

Més plataformes per comprar de manera segura a Internet

Les e-commerce cada dia s’estan consolidant més. Les avantatges d’obtenir d’una manera segura i ràpida productes que abans no eren accessibles fan que les empreses s’esforcin més a generar confiança mitjançant els sistemes de pagament…

Tercera edició del Pla Integral del Comerç Minorista queda aprobada

El pla pel 2015 ja inclou trenta quatre mesures, dos més que en l’anterior edició. En aquesta edició el Pla d’actuacions que es fan mitjançant el conveni de col·laboració subscrit amb la Cambra de Comerç d’Espanya comptarà amb…

L’Advocat informa ..... Hipoteques, canviï l’índex IRPH per l’Euríbor

Com ja vam anunciar en una newsletter anterior , els Tribunals estan declarant la nul·litat de les clàusules  de les hipoteques referenciades al tipus d’interès IRPH.  El dia 1 de novembre de 2013, els dos índex de referència hipotecària…

Sap vostè que... Poden sol•licitar a Hisenda 100 euros mensuals els discapacitats i les famílies nombroses

S’incorporen dues noves deduccions en l’IRPF per a 2015 amb la reforma fiscal, beneficiant-se de 1.200 euros anuals i en certs casos de 2.400 euros. Qui poden sol·licitar aquesta deducció? Els descendents o ascendents amb discapacitat…

Base de retenció

Quan el propietari d’un local de negoci que té arrendat emet la corresponent factura per la pròpia renda del lloguer, es troba sovint amb que també repercuteix altres despeses, com per exemple les despeses de comunitat, manteniment o fins…

Declaracions informatives

Una vegada finalitzat l’any 2014 i iniciat l’any 2015, ens trobem davant un període de presentació de tot un conjunt de Declaracions informatives, que poden afectar a tots aquells residents a Espanya, que bé per ostentar la titularitat…

Sap vostè que... Fins quan hem de conservar els documents?

Està bé tornar a recordar quant de temps hem de conservar els documents de l’empresa. Encara que hi ha un termini general segons les normes mercantils de sis anys, també ha de saber que hi ha altres terminis superiors, segons les circumstàncies…

L’advocat informa… si serà soci minoritari

Si te intenció de constituir una nova societat mercantil (S.A o S.L.) i serà soci minoritari, és a dir, amb un participació en el capital social inferior al50%, l’interessa saber en quina situació quedarà i quins drets i força tindran.   Encara…