Models de declaració que es modifiquen

A finals de l’any 2014 es van publicar modificacions en models d’impresos de declaració a la Hisenda Pública que ens afecten, referent a diversos impostos dels quals en farem un resum perquè vostè comprovi si l’afecten. Aquests canvis…

A l’abril, nova facturació de la llum

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manel Soria, ha exposat que el nou mecanisme de facturació de la llum: hora a hora, de l’electricitat per a comptadors digitals amb tele gestió, començarà el mes d’abril. El ministre…

Destrucció de documentació, com a mesura de seguretat, segons la LOPD i la norma DIN 66399

El principi de seguretat definit en la LOPD i la seva normativa de desenvolupament (RLOPD), obliga els responsables dels fitxers perquè prenguin les mesures que garanteixen la seguretat de les dades personals i evitar accessos no autoritzats…

Èxit de Lladó Grup en la clàusula sòl

Avui volem explicar que, en el cas de que ens veiem obligats a acudir a la via judicial per demanar que l’entitat bancària ens tregui la clàusula sòl de l’escriptura de préstec hipotecari, és possible obtenir la suspensió de l’aplicació…

L’Audiència Nacional aplica la doctrina europea sobre el dret a l’oblit

La Secció Primera de la Sala Contenciós-Administrativa ha dictat 18 sentències, i en 14 d’aquestes desestima els recursos de Google, reconeixent, així, el dret de cancel·lació de les dades dels particulars en el resultat del cercador…

Espanya podrà accedir a les dades fiscals a Andorra

El President del Govern Espanyol va fer fa poc una visita al Principat d’Andorra, signant un Conveni per evitar la doble imposició tributària, i va obrir una via per a l’intercanvi automàtic de dades tributaries. També s’ha aprofitat…

Sap vostè que... Compri vehicles considerats eficients energèticament

La reforma fiscal del  2015 modifica el tractament de les retribucions en espècie als treballadors que utilitzin vehicles cedits per la seva empresa per usos particulars. L’any 2014, com a retribució en espècie s’imputava al treballador…

L'advocat informa... Formes alternatives de resoldre els conflictes: La Mediació

Més del que es desitjable hem de sentir tant en els mitjans de comunicació com en converses privades que la Justícia NO funciona, que és lenta i que moltes vegades no soluciona el problema que ens ha portat al Jutjat. De forma alternativa…

Sap vostè que... El 2015 es poden compensar en l’IRPF les pèrdues amb els rendiments del capital mobiliari

Pel 2015 hi ha una modificació positiva en l’IRPF, i és la possible compensació de les rendes que formen la base de l’estalvi, que són guanys i pèrdues patrimonials que es deriven de la venda d’actius i dels rendiments del capital…

Consells de protecció online pel dia d'Internet segur

Dimarts d’aquesta setmana s’ha celebrat el Dia Internacional d'Internet Segur. Es  celebra des de fa 11 anys i cada vegada és més i més important . Quan va néixer aquest dia, Internet no estava tan present en el nostre dia a dia.…