Mesures Concursals i Societàries

Mesures Concursals: Modificació del conveni concursal, Acords de refinançament, Concurs de creditors, Tramitacions preferents, ...
ERTO desprès estat alarma

ERTO despres de l'estat d'alarma

Finalitzat l'estat d'alarma, podran continuar sol·licitant-se els ERTO derivats del Covid19?
Mesures Tributàries RDL 15/20

Noves mesures tributàries RDL 15/2020

Noves mesures tributàries aprovades en el RD-Llei 15/2020, entre les més destacades en matèria fiscal...
Privacitat empleats

Mesures excepcionals de control a empleats per la tornada a l'activitat

Mesures en la reincorporació gradual o total del empleats als seus llocs de treball...
Mesures urgents RD15/20

Mesures per donar suport economia i ocupació

Noves mesures aprovades en RD Llei 15/2020 com per a reduir costos de pimes i autònoms.
Presentació Impostos Covid19

Ampliació presentació Impostos

Ampliació del termini per a presentar les autoliquidacions d'impostos del primer trimestre.
COBERTURES COVID19

Cobertures davant Coronavirus

Cobreixen les pòlisses d'assegurances els danys i perjudicis derivats d'una pandèmia, com és el Coronavirus?
Ajornaments Covid19

Ajornaments Impostos i Prorroga ERTO

Us expliquem les novetats sobre els ajornaments d'Impostos i novetats en les prorroga dels ERTO.
Comunicat Clients Covid19

Comunicat a Clients Lladó Grup Consultor

Davant les últimes mesures i recomanacions acordades per les autoritats, li comuniquem el Pla de contingències COVID19.
Tipus fiscalitat treballadors

Tipus de fiscalitat per atencions als treballadors

Si la seva empresa ofereix de manera gratuïta a les seves treballadors aigua, cafè, etc. durant jornada laboral. Li expliquem el tractament fiscal.