Renting Lladó

Li interessa el Rènting?

És interessant el Rènting per la seva empresa?

Triï bé els seus nou clients

Quins factors haig de considerar abans d'acceptar un nou client?

Diferència econòmica local i business center

Diferència econòmica entre local lloguer i Business Center.
Persona física insolvent Segona oportunitat

Persona física insolvent i la seva solució

Qui pot sol·licitar l'aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat?
Presentis a una Licitació Pública

Presenti's a una Licitació Pública

On trobar Licitacions Públiques? Quins requisits complir per presentar-se?

Privacy Shield: El TJUE tomba les transferències als EEUU

Per què el TJUE invalida ara el Privacy Shield?

És correcta l'Administració de la Societat?

La Llei estableix una sèrie de requisits a complir quant a l'òrgan d'administració de la societat
Bonificacions treballadors fixos Lladó

Bonificacions per treballadors Fixos-Discontinus

Bonificacions per treballadors Fixos-Discontinus, empreses sector turístic.
Hisenda responsabilitats Administradors

Hisenda intenta cobrar dels Administradors

Responsabilitats dels Administradors davant Hisenda.