Repartiment de dividens Llado Grup
Deduccions en habitatges i separacions Llado Grup
Terminis adequats de pagament Llado Grup
Prevencio i lluita frau fiscal Llado Grup
Augment Concursos Creditors Llado Grup
Reduccio IVA en electricitat Llado Grup
Llei segona oportunitat Llado Grup