La jubliació anticipada

Brexit sense acord

Un Brexit sense acord?