AUTÒNOMS, COM MODIFICAR

LA BASE DE COTITZACIÓ

Com es presenta una sol·licitud de canvi de base de cotització?

Els treballadors per compte propi o autònoms des del passat 1 de gener de 2018 tenen l’opció de canviar la seva base de cotització durant tot l’any, en comptes de tan sols 2 vegades com solia passar abans.

Les dates que la Seguretat Social ofereix per al canvi de les bases de cotització es distribueix en trimestres:

  • Primer termini, entre l’1 de gener i el 31 de març. Si canvies la teva base de cotització en aquest tram, la nova base tindrà efectes a partir de l’1 d’abril.
  • Segon termini, entre l’1 d’abril i el 30 de juny. En aquest cas tindrà efectes a partir de l’1 de juliol.
  • Tercer termini, entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, amb efectes a partir de l’1 d’octubre.
  • Quart termini, entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre. En aquest cas, el canvi de base de cotització com a autònom s’aplicarà a la quota a partir de l’1 de gener.

La sol·licitud i tràmit del canvi a la base de cotització podrà dur-se a terme, a través de la Seu electrònica de la TGSS.

El treballador autònom és responsable de l’ingrés de les seves quotes i té l’obligació de cotitzar des del primer dia del mes que inicia la seva activitat.

La quota d’autònom són els pagaments a ingressar a la Seguretat Social, les quals es calculen aplicant el tipus a la base de cotització triada en cada període.

Què és la base de cotització?

En el Règim Especial per a Treballadors Autònoms, és a dir aquell mitjançant el qual cotitzen a la Seguretat Social els treballadors per compte propi, la base de cotització serà aquella seleccionada pel treballador entre les bases mínima i màxima corresponents.

La base mínima de cotització aconsegueix els 919,80€ mensuals. La base de cotització màxima, per la seva banda, ascendeix a 3.751,20€ al mes.

En funció de la base de cotització triada augmentaràs les prestacions socials a les quals tens dret com a autònom com seria:
• Desocupació
• Incapacitat temporal per malaltia/accidenti laboral
• Jubilació
• Baixa per paternitat o maternitat

Com afecta la base de cotització en la quota d’autònoms?
El canvi de base de cotització és molt important per a tots els autònoms, ja que la quota es calcularà depenent de la base, així com la cobertura social que tinguis contractada amb la Seguretat Social.

Per tant, si es vol canviar la base de cotització com a autònom, cal tenir ben clara la quota d’autònom, i la quantitat reservada per a la seva entrada en vigor i així evitar els recàrrecs.
Així com, tots aquells autònoms que se’ls acabi la bonificació han d’estar atents de les dates, per saber quan i quant pagaran per la quota sense bonificació.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes que li assessoraran en tot els temes referents a autònoms.

T’esperem a les nostres oficines

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 – Badalona

consultor@lladogrup.com