Aumentan Concursos Acreedores

AUGMENT DELS CONCURSOS DE CREDITORS

S’ha notat una primera ona de procediments concursals en els mesos de març i abril, que hem de prendre com un senyal d’alerta de l’allau d’insolvències de dret que s’aveïna per als pròxims mesos.

Hi ha sectors d’activitat que no han notat la crisi recent com a alimentació, etc., i altres han crescut com ha estat el sector de la salut, però hi ha sectors que han reduït la seva activitat per imperatiu legal, i per necessitat de fer canvis o adaptacions com el sector de turisme, però hi ha uns altres que estan sortint d’aquesta crisi amb molta feina i per un temps prolongat, per exemple, les activitats en reformes d’immobles.

Després d’una forta baixada, en general es produeix una forta pujada, però cal estar preparats i és necessari fer canvis, com són les noves maneres de treballar, la digitalització i de mentalitat de les persones.

Però gran quantitat d’empreses s’han quedat sense liquiditat, possiblement pèrdua de clients, necessitat d’inversions, falta d’adaptació a la digitalització, etc. el que podria desembocar en la necessitat de sol·licitar un concurs de creditors, ja que al no poder liquidar els deutes existents, la Llei Concursal permetrà una liquidació ordenada de l’empresa, si és una societat, sense haver d’assumir més deutes per a tota la vida, ja que no es podrien pagar.

Aquestes empreses estan obligades a sol·licitar el concurs de creditors i respectar tots els requisits que contempla la Llei, com és el termini de dos mesos per a sol·licitar-lo, ja que, en cas contrari, li pot caure tot el pes d’aquesta Llei i els administradors o directius generals, han d’assumir ells els deutes de la societat.

Informi’s, assessori’s i actuï, perquè de ser un gran avantatge, pot convertir-se en un drama.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.