Àrea Laboral i RRHH

CONSULTORIA LABORAL

ACOMPANYANT EL NOSTRE CLIENT

Advocats, graduats socials i tècnics laborals assessoren legalment a les empreses en el dia a dia dels assumptes de relacions laborals i afiliats.

El nostre equip proporciona assistència i cobertura, acompanyant al nostre client  en la gestió de procediments diaris  i documentació derivada de l’administració de personal de les empreses.

GESTIÓ LABORAL I RRHH

Consultoria laboral i de Seguretat Social.

Confecció de nòmines, declaracions trimestrals i resums anuals.

Redacció d’escrits, informes, comunicacions i recursos laborals.

Gestió i recepció de les notificacions electròniques de la Seguretat Social (NOTESS).

Mobilitat de treballadors a l’estranger.

REPRESENTACIÓ I DEFENSA LEGAL

Consultoria en relacions laborals.

Resolució i intervenció en tot tipus de conflictes laborals.

Conciliacions individuals i mediacions col·lectives.

Defensa i representació en jutjats de la Jurisdicció Social.

Intervenció, defensa i representació davant de procediments d’Inspecció.

Assistència en negociacions i conflictes col·lectius (ERO).

ASSESSORAMENT LABORAL

Assessorament, confecció i tramitació de contractes i bonificacions.

Assessorament en prevenció de riscos laborals.

Assessorament, preparació i tramitació de bonificacions, ajudes o subvencions possibles.

Assessorament i assistència en acomiadaments individuals i o col·lectius.