Àrea Gestió de Patrimonis

CONSULTORIA PATRIMONIAL

CREIXEMENT DEL NOSTRE CLIENT

Àrea específica encarregada d’assessorar als nostres clients per gestionar i optimitzar el seu patrimoni.

Professionals altament qualificats i amb una llarga experiència que ofereixen  als nostres clients l’assessorament integral amb l’objectiu de maximitzar les rendes i prendre les millors decisions que repercuteixin en la viabilitat del manteniment i creixement del seu patrimoni, així com la seva planificació per al relleu generacional, successió, transformació i/o re-estructuració.

Assessoria i gestió financera.

Planificació patrimonial

Disseny i execució de processos d’estructuració o reordenació patrimonial.

Estudis de viabilitat urbanística,

de promocions immobiliàries i projectes empresarials.

Anàlisi de inversions.