Àrea Gestió de Patrimonis

Consultoria de Patrimonis

A Lladó Grup Consultor som de les poques consultories que compta amb una àrea específica de Gestió de Patrimonis, que s’encarrega d’assessorar als nostres clients sobre la forma de maximitzar les rendes del seu patrimoni, així com assessorar-los sobre les possibles inversions que poden realitzar sobre els mateixos.

En aquest sentit, Lladó Grup ofereix als seus clients els següents serveis d’assessorament:

Planificació patrimonial.
• Disseny i execució de processos d’estructuració o reordenació patrimonial.
• Valoració global d’aspectes fiscals , de rendibilitats financeres , de previsió successòria i de separació del patrimoni personal i empresarial.
• Assessoria i gestió financera.
• Adequació de la rendibilitat financera als objectius i perfil de cada client.
• Anàlisi de les inversions financeres existents.

• Selecció personalitzada de les alternatives d’inversió financera.
• Control periòdic i seguiment continuat de les inversions financeres.
• Assessoria activa segons les perspectives i tendències econòmiques.
• Estudis de previsió social amb selecció de productes.
Consultoria immobiliària.
• Estudis de mercat per a la determinació de valoracions immobiliàries.
• Estudis de mercat per establir rendibilitats actuals i valorar alternatives.
• Assessoria integral i seguiment continuat en processos de compra, venda o lloguer.
• Assessorament comercial en la venda de tot tipus d’immobles: sòl rústic , sòl urbanitzable , sòl urbà i edificacions acabades (cases , pisos o locals).
• Estudis de mercat per analitzar la viabilitat de promocions immobiliàries.
• Estudis urbanístics relacionats amb processos de desenvolupament del sòl.