Àrea Fiscal

CONSULTORIA FISCAL

PROTECCIÓ FINANCERA

Especialistes en assessoria fiscal, prioritzant els interessos del client amb experts economistes, advocats i especialistes comptables.

Relació estreta amb el client, amb l’objectiu comú d’analitzar, planificar i optimitzar.

Acompanyat d’un seguiment de l’evolució de l’empresa per minimitzar la càrrega tributària i millorar els resultats financers.

ASSESSORIA PER DECLARACIONS

Declaracions fiscals per empreses , entitats i persones físiques per tribut estatal, autonòmic o municipal.

Gestió, supervisió i seguiment de les notificacions electròniques.

ASSESSORIA CONTINUADA

Disseny i implementació d’estratègies i planificacions fiscals a mida del client.

Assessoria continuada fiscal en operacions immobiliàries i altres tipus d’inversions.

ASSESSORIA DE REPRESENTACIÓ

Assistència i representació en inspeccions tributàries i procediments tributaris, Tribunals, liquidacions d’herències i resolució de crisis empresarials.

ASSESSORIA EN TRANSMISSIONS D’EMPRESA

Assessorament fiscal i econòmic en transaccions d’empreses i branques d’activitat. Valoració d’empreses,
Auditories fiscals i Due Diligence fiscal i tributàries.
Disseny i seguiment en operacions de reestructuració
empresarial.

ASSESSORIA FISCAL INTERNACIONAL

Planificació fiscal internacional.

Convenis de doble imposició.

Tributació d’empreses no residents.

Procediment de regularització tributària internacional.

ASSESSORIA EN PROCEDIMENTS COMPTABLES

Implantació de processos comptables, participant en tancament d’exercicis.

Informes analitzant resultats.