Àrea Dret Digital

Dret Digital

A Lladó Grup Consultor, gràcies al nostre partner expert en Dret Digital, Logic Data Consulting, i gràcies a les nostres polítiques de formació constant (més important encara, si és possible, en un entorn tan canviant com és el del dret tecnològic) podem oferir un assessorament complet, expert i amb visió global sobre :

Privacitat i Protecció de Dades

• Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades ( LOPD ) i normativa de desenvolupament.

• Auditories legals i dels sistemes d’informació per verificar la implantació de les mesures de seguretat legalment exigides.

• Assistència en inspeccions de les autoritats de protecció de dades ( AEPD , APCAT … ).

• Transferències Internacionals de dades personals i Binding Corporate Rules (Normes Corporatives Vinculants ).

• Assessoria en qüestions de privacitat i seguretat informàtica.

• Formació en els camps descrits anteriorment.

Legalització de Pagines Web i Comerç Electrònic

• Adaptació de la pàgina web dels nostres clients a les diferents normatives d’aplicació, generals i sectorials: Llei de Serveis de la Societat de la Informació ( LSSICE ), LOPD, Llei de defensa dels consumidors i usuaris, Condicions Generals de Contractació, Propietat Intel·lectual i Industrial, Venda a Distància, Fiscalitat, etc .

• Legalitat de les comunicacions comercials electròniques , SPAM , publicitat i màrqueting on-line.

• Responsabilitat sobre els continguts de la seva pàgina web: xats, fòrums, blocs ( vulneracions al dret a l’honor, intimitat, pròpia imatge, injúries, calúmnies, etc . )

Contractes Informàtics

• Redacció de contractes informàtics i de noves tecnologies : contractes de desenvolupament , distribució i ús de programari, contractes d’outsourcing , housing , hosting , contractes de disseny i manteniment de pàgines web .

Delictes Informàtics

• Assessoria legal i assistència lletrada en actuacions judicials i extrajudicials per accessos no autoritzats, destrucció de dades, intercepcions de correu electrònic, estafes electròniques i altres delictes informàtics.

Dret a Oblit

• Assessoria legal per tal d’eliminar d’Internet la informació publicada (per cercadors, pàgines web, BOE, etc. ) D’una persona o empresa que lesioni els seus interessos, la seva intimitat, sigui difamatòria, calúmnies, etc.

Polítiques d’Ús

• Assessoria legal en la redacció i implantació de les polítiques empresarials d’ús dels sistemes d’informació i de comunicació (eines informàtiques, Internet, telèfons, dispositius mòbils ) que l’empresa posa a disposició dels empleats per al desenvolupament de la seva activitat professional.

Així mateix, i ateses les possibles implicacions en el món digital, la nostra àrea de Dret Digital s’encarrega de:

Propietat intel·lectual i Industrial

• Servei de consultoria, assessoria i gestoria per cobrir les seves necessitats sobre propietat intel · lectual i industrial i oferir el major nivell de protecció per als seus actius immaterials.

• Propietat Intel·lectual: protecció dels drets d’autor sobre creacions originals artístiques, literàries i científiques ( programes d’ordinador, composicions musicals, llibres, obres fotogràfiques, plànols, projectes i obres d’enginyeria o arquitectòniques, etc.)

• Propietat Industrial: registre de signes distintius ( marques, noms comercials, dissenys i models industrials).

Promocions i Sortejos

• Assessoria legal en promocions i sortejos ( redacció de bases de la promoció / sorteig regulant les condicions de participació en bases, objecte, premis i mitjans publicitaris).

• Tramitació i recopilació de la documentació i informació necessària per a l’obtenció de l’autorització administrativa pertinent i la seva protocol·lització davant notari.