Àrea Consultoria Gerencial

Consultoria de negocis

Lladó Grup Consultor estem molt orgullosos d’oferir un servei pioner en les assessories com és el de Consultoria Gerencial. ¿En què consisteix? Consisteix en oferir un servei de consultoria i assessoria especialitzada en la gestió empresarial i les seves  necessitats, creada amb la voluntat d’oferir a l’empresari una estratègia global integradora, en l’àmbit del Management, com única via de creixement sostenible a l’entorn actual.

L’ assessoria empresarial externa possibilita que l’empresari pugui disposar de professionals especialitzats en el món empresarial cada dia més hostil i competitiu, amb tècniques, protocols i regulacions que exigeixen una adaptació i formació constant.

Realitzem els activitats clàssiques d’ una consultoria de direcció, el ​​que combinem amb la formulacions de diagnòstics i recomanacions que abasten totes les àrees funcionals de la companyia.

Així, i per enumerar alguns exemples , en aquesta àrea ens ocupem de:

• Anàlisi i control de la situació financera.
• Anàlisi i control de la tresoreria.
• Elaboració del pressupost operatiu i de gestió.
• Anàlisi de les desviacions pressupostàries Comercials.

• Anàlisi de la cartera de productes.
• Anàlisi de marges d’aportació.
• Anàlisi, seguiment i control comercial de producció.
• Anàlisi de la capacitat productiva.
• Anàlisi de nivells de saturació.
• Anàlisi de temps de producció.
• Optimització de layouts.
• Gestió de limitacions.

A més, implantem una gestió empresarial basada en els ” quadres de comandament” . L’objectiu és proporcionar a l’empresari eines de control que li permetin analitzar l’evolució de la seva empresa i li aportin tota la informació i indicadors clau per a una presa de decisions informada .