Bonificaciones IBI Lladó

APROFITI LES BONIFICACIONS EN L’IBI

Verifiqui si pot gaudir d’alguna bonificació en l’IBI.

En cas que vostè o la seva empresa siguin propietaris d’algun immoble, revisi les ordenances fiscals del seu municipi i verifiqui si pot gaudir d’alguna bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), però tingui en compte que si hi ha bonificacions, han de sol·licitar-se expressament, ja que no s’apliquen automàticament.

BONIFICACIONS OBLIGATÒRIES.

Tots els ajuntaments han d’aplicar-les, com són:

  • Promoció. Si és promotor, abans d’iniciar una construcció, pot sol·licitar una bonificació entre el 50% i el 90% d’IBI durant el termini que durin les obres.
  • Protecció oficial. Si és propietari d’un habitatge protegit, pot sol·licitar una bonificació del 50% durant els tres anys següents a la seva qualificació com a tal.

BONIFICACIONS POTESTATIVES.

Els ajuntaments poden establir-les segons la seva potestat i poden ser:

  • Família nombrosa. Comprovi si el seu municipi ha establert bonificacions que beneficiï el seu habitatge i pot ser fins al 90%.
  • Energia solar. Si la seva casa o edifici disposa de sistemes d’aquesta mena d’energia, comprovi si el seu ajuntament ha establert alguna bonificació (pot arribar al 50%).

Tingui en compte realitzar la sol·licitud com a més tard el 31 de desembre perquè la bonificació sigui aplicable a partir de l’any següent.

Necessita assessorament per si pot gaudir d’alguna bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)?

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista