Pèrdues amortitzar el mínim

SI TÉ PÈRDUES AMORTITZI EL MÍNIM

En cas de resultats negatius, es poden reduir l’import de les amortitzacions dels seus actius als percentatges mínims de les taules d’amortització i així pot reduir les seves pèrdues.

És molt possible que en aquest any de 2020 bastants empreses tindran resultats negatius (pèrdues) i si és el seu cas, sàpiga que es poden reduir l’import de les amortitzacions dels seus actius als percentatges mínims de les taules d’amortització i així pot reduir les seves pèrdues,  ja que en sol·licitar finançament en els bancs, pot reduir les seves possibilitats d’aconseguir finançament.

L’habitual és amortitzar l’actiu entre els percentatges mínim i màxim que, per cada tipus de bé, fixen les taules oficials aprovades per Hisenda.

Però ha de conèixer que si en el futur vostè genera beneficis, podrà recuperar les amortitzacions no practicades o en imports inferiors, sempre que no es corresponguin amb exercicis prescrits (que no superin els quatre anys) i es compleixin els següents requisits:

  • Només serà deduïble l’amortització mínima si no s’havia computat en el seu moment.
  • L’amortització de l’any en curs podrà ser la que es derivi del coeficient màxim segons taules.

Aquest procediment és completament legal i així està reconegut que es pot decidir lliurement amortitzar entre el mínim i el màxim de les taules.

Si necessita assessorament en concepte d’amortitzacions, li espera un equip d’especialistes per resoldre els seus dubtes.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista