Ley Segunda Oportunidad

ALLIBERAR-SE DELS DEUTES AMB LA LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM

Una Sentència del Tribunal Suprem reforça la Llei de Segona Oportunitat en ampliar la capacitat dels jutjats per a actuar sobre els deutes contrets amb l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social que, segons la Llei, deixava fora de possible exoneració els crèdits de dret públic. La Sentència del Suprem ve a corregir aquesta limitació i obre la porta al fet que als deutors dels condoni més de la meitat del deute contret amb les administracions públiques i, la resta, podran pagar-lo amb un pla de pagaments fraccionats de fins a cinc anys.

La Llei de Segona Oportunitat ofereix a particulars i autònoms la possibilitat de sobrepassar una mala situació econòmica, sense descurar els drets de cobrament dels seus creditors. Es regula en el Reial decret llei 1/2015, i permet al deutor aclaparat pels seus deutes renegociar-les o exonerar-se de part d’aquestes.

Què és la Llei de Segona Oportunitat?

Els mecanismes de la Llei de Segona Oportunitat faciliten salvar una mala situació de qui no pot fer front als seus deutes.
Per a poder acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat és necessari complir una sèrie de requisits. A canvi el deutor podrà excloure el principi de responsabilitat patrimonial universal.

Encara que les persones físiques ja podrien acudir al concurs de creditors, la Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme a la seva mesura. Per tant, es configura com una eina idònia per a travessar una situació de crisi, sempre que el deutor compti amb un bon historial.

Requisits de la Llei de Segona Oportunitat 

La Llei de Segona Oportunitat en cap cas és un instrument que permeti lliurar-se dels pagaments, sinó d’una oportunitat a qui ha demostrat ser bon pagador però travessa una mala situació econòmica.

El deutor que vulgui acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat, ha de complir els següents requisits:

  • No haver estat declarat culpable al concurs de creditors. Que per culpa o dol s’hagi engravat la seva insolvència.
  • Que en els deu anys anteriors no existeixi sentència condemnant al deutor per delictes contra Hisenda Pública, Seguretat Social i el dret i llibertat dels treballadors.
  • Haver-hi intentant arribar prèviament a un acord amb els creditors i demostrar-lo (normalment bancs) i que no hagi estat possible pagar per la situació econòmica actual del deutor.
  • No haver negat una oferta de treball adequada a la capacitat en els quatre anys immediatament anteriors, i haver acceptat inscriure el benefici a un Registre Públic Concursal (al qual només té accés amb l’autorització expressa de jutge).

Com funciona la Llei de Segona Oportunitat?

  1. La Llei de Segona Oportunitat t’ofereix la possibilitat de començar de zero. Tenint en compte que s’haurà d’invertir tot patrimoni a pagar els deutes. Començant pels deutes públics (Hisenda i Seguretat Social) o privilegiades (aliments), quedant lliures de l’exoneració.
  2. Una vegada liquidat el patrimoni es pot presentar un acord extrajudicial de pagaments. En aquest acord s’ha d’introduir les quitacions i dissenyar un pla de pagament realista. En aquest fase, el millor és comptar amb un advocat especialista, que faciliti l’èxit de l’operació.
  3. La Llei de Segona Oportunitat no permet lliurar-se de pagaments arbitràriament. De manera que, encara que s’ha de protegir el patrimoni futur, s’haurà de començar de zero. Per això és important comptar amb l’assistència jurídica abans d iniciar el procediment.
  4. També és important recordar que la Llei de Segona Oportunitat posa en valor l’historial creditici del deutor insolvent. Això significa que no es podrà recórrer a ella de nou en els pròxims deu anys. A més, la utilització d’aquests beneficis constarà en el Registre Públic Concursal durant cinc anys.

Lladó Grup Consultor amb un ampli equip de professionals , quedem a la seva sencera disposició per a assessorar-lo en la Llei de Segona Oportunitat.