Nuevas ayudas directas solvencia empresarial Llado GRup

SEGONA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DIRECTES A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

Està previst que s’obri la segona convocatòria d’ajudes directes a la solvència empresarial prevista en el Reial decret llei 5/2021, que inclourà a tots els sectors d’activitat empresarial i autònoms (exceptuant el financer).

Les condicions seran les mateixes que en la primera convocatòria tret que s’amplia a tots els sectors i no als 191 CNAE de la primera convocatòria.

La nova línia disposa dels 463 milions d’euros que no es van poder gastar en la primera convocatòria i es podrà sol·licitar des de les 9h del 21 de juliol a les 15h del 30 de juliol.

Recordem que són:

 • ajudes finalistes i estan destinades al pagament de factures pendents a proveïdors i creditors, així com per al pagament del nominal pendent de crèdits amb aval (ICO) o sense ell i que s’hagin generat entre l’1/03/2020 i el 31/05/2021 per a contractes realitzats abans del 13/03/2021
 • El sol·licitant també ha d’estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o tenir reconegut un ajornament.
 • Ha de mantenir l’activitat empresarial fins a 30 de juny de 2022.
 • No pot haver tancat el 2019 amb pèrdues i en el 2020 ha d’haver tingut (com a mínim) un descens del 30% de facturació respecte a l’exercici 2019.

 

Nota: en cas d’estar interessat contacti amb el seu assessor fiscal o laboral a Lladó Grup o escrigui un email a aromero@lladogrup.com, dirigit a Antoni Romero, Responsable de Desenvolupament de Negoci a Lladó Grup Consultor i exposi el seu cas.

INFORMACIÓ D’ALTRES LÍNIES DE SUBVENCIÓ

Subvencions a la Transformació digital 

La Generalitat de Catalunya té obert fins al dia 22 de juliol de 2021 (inclusivament) una subvenció per a la transformació digital de locals a peu de carrer en sectors com el comerç al detall, restauració i serveis determinats com a perruqueries, estètiques, agències de viatge, arts gràfiques, etc.

 • Se subvenciona el 70% amb un màxim de 5.000 euros.

Subvencions per a locals 

La Generalitat de Catalunya obrirà al setembre una subvenció per a:

 • Obertura i ampliació de locals durant el 2021.
 • Reforma de locals on el sol·licitant porti un mínim de 10 anys.
 • Podran sol·licitar-ho sectors com el comerç al detall, restauració i serveis determinats com a perruqueries, estètiques, agències de viatge, arts gràfiques, etc.
 • Se subvenciona el 50% amb un màxim de 5.000 euros.

L’Ajuntament de Barcelona té 2 línies subvencionables destinades a establiments comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i d’allotjaments turístics situats en planta baixa que hagin invertit o prevegin invertir entre el 14 de març del 2020 i 31 de desembre del 2021 en accions com a reformes de local, digitalització, millora en accessibilitat o en prevenció de la COVID.

 • Les ajudes d’aquesta primera fase van dels 1.000 euros als 4.900 euros, segons sector, inversió i m² local.
 • Es pot sol·licitar des del 12 al 30 de juliol del 2021.

Posteriorment (a aquests mateixos sectors) s’obrirà una segona convocatòria per a projectes de reforma, accessibilitat, adequació i digitalització que suposin grans inversions i tingui en compte la sostenibilitat i eficiència.

Aquesta línia es preveu que es posi en marxa aquest estiu (encara no hi ha data) i pot suposar el 50% de despesa amb un màxim de 100.000€ de subvenció per empresa.

Subvencions a la contractació 

La Generalitat de Catalunya té obert fins al 20 de novembre del 2021 subvenció a la contractació de persones majors de 45 anys que faci 6 mesos que estan apuntats en l’atur.

 • La subvenció pot ser superior a 1.050 euros per mes durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 12 mesos (18 si són persones amb discapacitat) i jornada completa o bé la part proporcional en cas de mitja jornada.

La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria aquest 19 de juliol i fins al 30 de setembre de 2021 a les 15.00 hores per a ajudes a la contractació en el mercat ordinari de treball per a persones amb discapacitat, de persones en situació o risc d’exclusió social procedents d’empreses d’inserció o persones beneficiàries de la Renda de Garantia de Ciutadania.

 • Se subvenciona la contractació a jornada completa durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 12 mesos sent en aquest cas la subvenció de 6.650 euros. Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix una subvenció de:

 • 5.000 euros per cada nova contractació d’homes que en la data de contracte tinguin entre 30 i 44 anys.
 • 6.000 euros per cada nou contracte dirigit a dones i homes menors de 30 anys i majors de 45 anys.
 • Han d’estar apuntats en l’atur, empadronats a Barcelona i els contractes han de ser, com a mínim, de 6 mesos i a jornada completa a partir de l’1 de gener de 2021 i que segueixi en vigor en el moment de la sol·licitud.
 • El termini per a presentar les sol·licituds va començar l’11 de maig i finalitza el 15 de novembre de 2021.

Nota : en cas d’estar interessat contacti amb el seu assessor fiscal o laboral a Lladó Grup o escrigui un email a aromero@lladogrup.com, dirigit a Antoni Romero, Responsable de Desenvolupament de Negoci a Lladó Grup Consultor i exposi el seu cas.

ALTRES LÍNIES PENDENTS D’OBRIR-SE 

Està previst que al setembre s’obrin línies com el MOVES III per al cotxe elèctric i carregadors, així com eficiència energètica i energies renovables per a negocis, particulars i empreses, per a l’envolupant tèrmica d’edificis, etc.

S’espera que algunes de les línies existents (en diversos departaments de la Generalitat) incrementin la dotació econòmica a través dels fons europeus provinents del NEXT GENERATION.

Lladó Grup Consultor podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals.