Ayudas digitalizacion empresas Llado

AJUDES PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LES EMPRESES

Les administracions públiques estan potenciant les ajudes per a la digitalització de les empreses.

Ajudes i Subvencions. 

Existeix una base de dades www.infosubvenciones.es en la qual es publiquen les ajudes i subvencions que convoquen tant l’Estat, com les comunitats autònomes i els ajuntaments, i en la qual hi ha un cercador que pot utilitzar-se amb diferents filtres (administració concedent, activitat econòmica de la persona beneficiària, etc.).

Com funciona?

  1. Entri a la url infosubvenciones.es/
  2. Accedeixi a l’apartat “Títol de la convocatòria”.
  3. Introdueix la paraula “digitalització”, i li mostrarà les ajudes en aquesta matèria, podent donar-se d’alta en un servei d’alertes.

Ajudes per dur a terme projectes de digitalització.

També pot utilitzar-se el cercador d’ajuts i incentius per a empreses del Ministeri d’Indústria  www.ipyme.org/ , on ​​es pot trobar:

  • Informació sobre ajudes per dur a terme projectes de digitalització.
  • Utilitzar les “guies dinàmiques d’ajudes i incentius per a empreses “on es recullen tots els ajuts atorgats per les diferents administracions públiques (Estat, comunitats autònomes, administracions locals …).
  • Un cop seleccionada una ajuda, la guia indica la normativa reguladora (requisits que s’han de complir, documentació a aportar …) i el termini màxim per presentar la sol·licitud.

Ajudes a les empreses per l’impacte Covid-19.

En el portal Acelera Pyme  acelerapyme.gob.es/  poden trobar-se ajudes a les empreses per tal d’atenuar l’impacte de l’COVID-19. A més, el portal enllaça amb entitats col·laboradores que posen recursos a disposició de les pimes i autònoms per fomentar la seva digitalització i la implantació de solucions de teletreball.

En aquesta web poden trobar-se:

  • Solucions de finançament i ajut econòmic.
  • Assessorament i recomanacions en matèria de ciberseguretat, etc.
  • També és possible donar-se d’alta a un servei de butlletí mitjançant el qual s’informa de les novetats del pla Acelera Pyme.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.