Afectats ERTO erronis Lladó

COM TORNAR AL SEPE ELS DINERS COBRATS DE MÉS PER UN ERTO?

Els treballadors afectats per un ERTO que hagin cobrat de més per error la seva prestació tenen 30 dies hàbils per retornar els diners al SEPE.

Degut a l’allau d’ERTOS ha provocat que alguns dels treballadors afectats hagin cobrat erròniament les seves prestacions. Alguns treballadors han cobrat de menys però altres han cobrat de més. És per això, que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), estigui reclamant als afectats les quantitats percebudes erròniament.

Com detectar l’error en el pagament?

El treballador afectat per un ERTO ha d’estar donat d’alta en el SEPE per cobrar la prestació. Seguidament l’organisme públic li enviarà una carta al domicili del afectat amb les dades de la seva prestació, on s’especifica el càlcul de la que paga que rebrà. La quantitat de la base reguladora diària ha de coincidir amb la que figura en la nòmina del treballador.

 

La detecció dels errors per part de l’organisme SEPE no és immediata i un treballador pot haver estat cobrant de més i pot tardar setmanes en rebre una comunicació. Aquesta comunicació la rep el treballador via carta, per notificar-li que ha detectat un error en els pagaments, especificant quines són les quantitats indegudament cobrades pel treballador i la quantitat que ha de retornar.

El treballador afectat, si detecta l’error abans de rebre cap comunicació, pot posar-e en contacte amb el SEPE pels canals ordinaris, com són el telèfon, sol·licitant cita prèvia o per correu electrònic.

Com ha de tornar els diners el treballador afectat?

El treballador tindrà un termini de 30 dies hàbils (no inclou dissabtes, diumenges ni dies festius nacionals) per realitzar la devolució segons el procediment detallat en la carta rebuda i enviada pel SEPE.

Un incompliment dels terminis de devolució d’un cobrament indegut és motiu de recàrrec per part del SEPE. Un càrrec que serà del 20% de l’import a tornar per part de treballador afectat, que s’afegirà al import ja degut. I si el treballador, persisteix en el seu impagament, el SEPE podria procedir, amb el permís d’Hisenda, de l’embargament del salari del treballador afectat i cobrar d’ofici les quantitats exigides.

Ets un treballador afectat per un ERTO indegudament cobrat? Tenim un equip de professionals especialitzat per resoldre els teus dubtes.