Renda

ADÉU A LA DECLARACIÓ DE RENDA EN PAPER EN EL 2019

Fins l’any 2018 quan es confeccionava la declaració de RENDA a través de la web d’Hisenda, si aquesta sortia a ingressar podia presentar-se de dues formes:

  • Per INTERNET. Podia ingressar-se consignant el NRC del banc o domiciliant el pagament.
  • En PAPER. Altra opció era generar l’imprès en paper i posteriorment presentar la carta de pagament en el banc, i així s’entenia presentada la declaració.

Com a novetat, a partir de la declaració de l’any 2018, només és possible presentar la declaració per internet, sent impossible presentar-la en paper com l’any anterior.

El que pot fer és generar una carta de pagament i satisfer-la en el banc, sent el termini màxim de pagament l’1 de Juliol.

Tingui-ho en compte perquè de no fer-se així i en aquest termini màxim, el pagament posterior ja serà en període executiu amb els recàrrecs corresponents.

A Lladó Grup Consultor els nostres professionals fiscalistes li poden assessorar en una revisió de totes aquestes qüestions i presentar a temps i amb garanties la seva declaració de Renda 2018.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista