Actuacions hisenda 2017

ACTUACIONS HISENDA 2017

El passat 19 de març, l’Agència Tributària va presentar el balanç anual dels resultats de Control Tributari Hisenda 2017 i de la lluita contra el frau. S’han realitzat les següents actuacions:

     • Potenciació de l’activitat inspectora.- En el control de grans patrimonis, deduccions en quotes pendents d’aplicar o compensar i bases imposables negatives compensades.
     • Pla d’IVA.– Es van fer visites amb actuacions presencials destinades a la detecció d’economia submergida.
     • Operacions sectorials.– Actuacions coordinades centralitzades amb entrades i registres, per al descobriment d’activitat econòmica oculta, i la detecció de software d’ocultació de vendes (IVA i societats gran increment descobert).
     • Inspeccions i auditoria informàtica.– S’han fet bolcats informàtics que faciliten el descobriment de rendes ocultes, que han millorat l’obtenció de proves i reduït la durada de les comprovacions.
     • Reducció del deute pendent de cobrament.- Hi ha increment de les derivacions de responsabilitat a tercers diferent del deutor principal, mesures cautelars i investigacions patrimonials.

Entre aquestes mesures destaquem l’increment d’actuacions de recaptació derivant la responsabilitat dels deutes als administradors de les societats que no atenguin els pagaments a l’Administració.

A Lladó Grup comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en aquests temes.

T’esperem a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona – consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista