Despido bajas justificadas

L’ACUMULACIÓ DE BAIXES JUSTIFICADES

NO SERÀ MOTIU D’ACOMIADAMENT

El Consell de Ministres aprova un reial decret que deroga l’article 52 d. de l’Estatut dels Treballadors que permet als empresaris l’acomiadament objectiu d’un treballador per acumular baixes mèdiques que siguin justificades.

Aquest article, que va ser modificat amb la reforma laboral de 2012, establia que un contracte de treball pot extingir-se per faltes d’assistència a la feina, encara que siguin justificades, intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, sempre que el total de faltes d’assistència en els dotze mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils o el 25% en quatre mesos discontinus dins d’un període de 12 mesos.

Els acomiadaments objectius per absències intermitents justificades, incloses baixes mèdiques, deixaran de ser possibles a partir d’avui dijous, el dia desprès de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ahir dimecres.

Amb la llei a la mà, la resposta és que la reforma legal no afectarà els acomiadaments que ja s’hagin produït, encara que estiguin recorreguts en els tribunals. Al no tenir caràcter retroactiu, la procedència d’un acomiadament ha d’observar-se en funció de la llei vigent en el moment de produir-se. És a dir, abans d’avui dijous 20 de febrer, amb l’article que contemplava els cessaments  per absències intermitents fins i tot justificades, la qual cosa inclou les baixes per motius mèdics.

Tot i així, hi ha Tribunals Superiors de Justícia com el de Catalunya que, emparant-se en la normativa europea, ja estand donant com a improcedència en els practicants abans de la modificació legal.

A Lladó Grupo Consultor des de la nostra àrea laboral li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en els temes de contractació, baixes i acomiadaments.

 

Lladó Grup Consultor  

934 646 210