Accions Protegir Vendes Lladó

ACCIONS PER A PROTEGIR LES VENDES

En una situació de crisi profunda (encara que curta) com l’actual del COVID-19, l’empresari en aquests moments crítics ha de prioritzar la salut i benestar de les persones, simplificar els processos, mes teletreball, millorar hàbits digitals, innovar i provocar canvis, aprofitar oportunitats, capitalitzar l’empresa, tenir bona liquiditat (excedentària) i preparar-se per al pitjor (any 2020) i per al millor (any 2021).

Un aspecte molt important de l’empresa són les VENDES i li explicarem què ha de fer.

ACCIONS DE PROTECCIÓ DE LES VENDES

1.- Projectar escenaris de caigudes de vendes: mercats, canals i clients.

  • Avaluar el potencial impacte de demanda, considerant diferents escenaris de reducció del 30%, 40% o 50% a curt termini. Hi ha restriccions legals amb tancament de l’activitat i possible recuperació lenta.
  • Intentar que els fluxos de dades de vendes siguin fiables i sòlids.

2.- Preservar relacions comercials i comunicar-se amb el client.

  • Dur a terme una comunicació amb els clients, amb transparència, solidaritat, generositat i de negoci.
  • Realitzar polítiques internes de salut i sanitat, amb protocols de neteja més estrictes, desinfeccions, etc.. Bona imatge de l’empresa.
  • Ajustar polítiques comercials conservant la fidelitat dels clients, prioritzant el servei als més lleials o de major marge.

3.- Mantenir el pols comercial i intensificar la relació amb els clients.

  • Monitorar l’activitat comercial cada dia, amb seguiment de comandes i cobraments.
  • Explorar canals de servei alternatius, com és el servei en línia.
  • Identificar oportunitats en el mercat, com són tancaments de la competència.
  • Motivar al personal i mantenir alt l’esperit competitiu.

És bàsic tenir equip comercial eficient en l’empresa, perquè sense vendes, no hi ha negoci.