Accions per empreses Lladó

ACCIONS A REALITZAR PER LES EMPRESES

A través de la història les crisis es van repetint periòdicament cada 10 o 12 anys i també es repeteixen els patrons.

Dèiem en un article anterior que l’empresa catalana està més preparada que en l’anterior crisi de 2008, però també dèiem que té poca liquiditat per a aguantar tot l’any 2020. És un aspecte molt important a solucionar, perquè la vida de l’empresa pot dependre de la tresoreria.

Comentem que hi ha vida durant les crisis i que aquestes també s’acaben. La del Covid-19 serà curta i ens podem recuperar ràpidament entre 8 i 12 mesos.

QUÈ ACCIONS HEM DE REALITZAR

  • Hem de pensar en el llarg termini de l’empresa. Ens recuperarem i cal tenir un pla estratègic a tres anys.
  • Són moments per a la innovació, la resiliència (iniciar un NOU DESENVOLUPAMENT després d’un trauma).
  • Planificar possibles segons escenaris amb les finances.
  • Assegurar la liquiditat i aprofitar tot tipus d’ajudes, préstecs, etc.
  • Revisar els possibles estalvis en les despeses de tota mena. Tenir en compte a més de la liquiditat el benefici de l’empresa, ara i en el futur.
  • Revisar compromisos, inversions i dividends. Ajornar-los de moment.
  • Però al mateix temps cal veure si hi ha oportunitats d’inversió.
  • Molta cura amb el deute global, que podem estar molts anys per a pagar-lo.
  • Atenció al personal propi i cuidar-lo.

Com dèiem, en les crisis hi ha vida i si fem bé els nostres deures, segur que tindrem èxit. Innovem, canviem, perquè no podem seguir igual que abans.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.