3

Consolidació del domini i plusvàlua municipal

Quan un progenitor mor i deixa en herència al seu cònjuge l’usdefruit vitalici d’un immoble, i als fills els deixa la nua propietat, tots han de tributar per l’Impost de Successions i Donacions i també per la plusvàlua municipal, cadascú proporcionalment al que ha rebut.

Després, quan mor el cònjuge i s’extingeix l’usdefruit, Hisenda interpreta que els fills han de tributar per l’Impost de Successions i Donacions per consolidació del domini i per la plusvàlua municipal, ja que considera que l’immoble s’adquireix per part dels fills en dues dates diferents, que són la nua propietat primer i a l’extinció de l’usdefruit després.

Contra aquest criteri, el Tribunal Suprem en dues sentències del 16-01-1999, va fixar com a criteri que la consolidació del domini no està subjecta a la plusvàlua municipal, i mentre no canviï aquest és vàlid.

Però ha de tenir en compte que a efectes de tributar per la plusvàlua en futures transmissions, haurà de considerar com a data d’adquisició de la totalitat de l’immoble, la data en que va adquirir la nua propietat.

Consulti amb el seu assessor fiscal.

 

Josep Cid Dacosta
Soci-Economista    

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *