1-web

Protocol de butxaca

Més enllà de com donar la mà al nostre interlocutor i com anar vestits en una reunió d’alta volada en aquest article trobareu uns quants consells per tots aquells que, per motius de negocis, es vegin obligats a expandir el seu mercat i trobar oportunitats fora. A continuació, 4 consells bàsics per a països on de ben segur haureu de trepitjar tard o d’hora.

 

Alemanya

– Arribar a les reunions a les hores en punt, esperant uns moments abans, si cal, pels voltants.

– Portar còpies dels documents a exposar per a tots els assistents a la reunió, sense excepció.

– Els alemanys són poc donats a l’humor a la feina i molt menys encara en les negociacions.

– Els agrada delimitar molt bé la seva vida personal i familiar de la professional.

– Els punts de la reunió es planificaran conforme a una rigorosa agenda.

 

Xina

– No perdis mai el contacte amb l’encarregat de negocis de l’Ambaixada espanyola. Pot ser que et siguin molt útils els seus consells per la peculiar forma de fer negocis dels xinesos.

– Fes-te amb els serveis d’un intèrpret.

– No forcis als xinesos a parlar de política. És un assumpte que prefereixen eludir.

– S’ha de ser generós i discret amb els regals. L’ostentació és alguna cosa que encara no està ben vist en la seva societat.

 

Emirats Àrabs

– No obrir els regals en públic.

– No enaltir la bellesa de l’esposa del nostre amfitrió; l’afalac podria ser mal interpretat. Tampoc hem de besar en públic a la nostra dona.

– No cal entrar directament en el tema de la negociació. És preferible que, en primer lloc, que agraïm la seva hospitalitat .

– Fan mostra d’una gran cordialitat, encara que són uns negociadors molt durs.

 

Estats Units

– Ser directe i clar, però sense excedir-se en la confiança. En les presentacions formals, els homes no fan cap petó a les dones, només es donen la mà.

– Tingues en compte que el teu interlocutor pot ser molt dur en les negociacions, encara que abans s’hagi mostrat molt desenfadat.

– Aparent informalitat en la forma de vestir i en l’etiqueta en general.

– Exigents quant a puntualitat.

 

Japó

– Ja sigui en un restaurant o en un hotel, mai donar propina a ningú, ni tan sols al grum que et porta la maleta (es moriria de vergonya).

– Donar sempre la targeta de visita en saludar per primera vegada a una persona.

– Convé que vagis amb corbata, fins i tot en els ambients més informals.

– Recorda que els homes de negocis poden convidar-te a alguna cosa així com una barra americana.

 

Itàlia

– Vint minuts és el límit màxim per arribar tard a una cita.

– Els italians són propensos a l’humor i a les idees més innovadores.

– Les reunions tenen una caràcter informal i una escassa estructuració.

– Encara que no són superficials, són reis de l’aparença externa.

 

Portugal

– Si et conviden a sopar, tenir preparades unes paraules d’agraïment i estar preparat per a una llarga sobretaula.

– S’esmorza al voltant de les 12

– Els negocis i la vida privada tenen moltes interrelacions.

– Les relacions professionals són informals i amb un toc poc institucional.

 

Regne Unit

– El whisky es beu abans de menjar i solament. No demanar-ho en la sobretaula.

-No parlar de “els anglesos” en genèric (sobretot es molestaran els escocesos).

– La falta puntualitat és una gran mostra de descortesia.

– L’humor és molt important. Sent veritable aversió cap a la serietat.

 

 

2

Trasllat del domicili social fora de Catalunya

Arrel del referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre i els fets posteriors han provocat que moltes empreses estiguin pensant, i algunes ja ho han aprovat, de traslladar el domicili social fora de Catalunya.

En aquest sentit s’ha aprovat un Real Decret Llei 15/2017, de 6 d’octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins del territori espanyol , pel qual es modifica la redacció de l’article 285.2 de la Llei de Societat de Capital que habilita a l’òrgan d’administració de les companyies a poder modificar el domicili social encara que els estatuts socials de la companyia exigeixin que sigui per acord de la Junta General de Socis. Amb aquesta fórmula es deixa sense efectes aquells estatuts de les societats que , de forma expressa, preveien un acord de la Junta de Socis , podent adoptar la decisió l’administrador sense haver-se de sotmetre a la voluntat dels socis.

Com s’ha llegit en premsa estan prenent aquestes decisions de trasllat, bàsicament, empreses cotitzades en salvaguarda del seu valor de cotització tota vegada que el sector financer no és amic del canvis ni els riscos i aquelles empreses que es troben regulades per algun mercat o sota protecció i/o garantia d’algun estament de la Unió Europea.

Legalment, i fora dels exemples anteriors, no hi ha motiu aparent per prendre una decisió d’aquestes característiques sent, en tot cas, decisions de caràcter comercial i d ‘imatge.

En qualsevol cas, si alguna empresa vol prendre aquesta decisió s’ha de documentar l’acord de l’òrgan d’administració, elevar-lo a públic i sol·licitar el trasllat de l’expedient d’inscripcions mercantils del Registre Mercantil de la Província corresponent de Catalunya al Registre Mercantil de la Província de la localitat on es traslladi el domicili social.

 

Joan Lladó Chimenis
Advocat

3

Consolidació del domini i plusvàlua municipal

Quan un progenitor mor i deixa en herència al seu cònjuge l’usdefruit vitalici d’un immoble, i als fills els deixa la nua propietat, tots han de tributar per l’Impost de Successions i Donacions i també per la plusvàlua municipal, cadascú proporcionalment al que ha rebut.

Després, quan mor el cònjuge i s’extingeix l’usdefruit, Hisenda interpreta que els fills han de tributar per l’Impost de Successions i Donacions per consolidació del domini i per la plusvàlua municipal, ja que considera que l’immoble s’adquireix per part dels fills en dues dates diferents, que són la nua propietat primer i a l’extinció de l’usdefruit després.

Contra aquest criteri, el Tribunal Suprem en dues sentències del 16-01-1999, va fixar com a criteri que la consolidació del domini no està subjecta a la plusvàlua municipal, i mentre no canviï aquest és vàlid.

Però ha de tenir en compte que a efectes de tributar per la plusvàlua en futures transmissions, haurà de considerar com a data d’adquisició de la totalitat de l’immoble, la data en que va adquirir la nua propietat.

Consulti amb el seu assessor fiscal.

 

Josep Cid Dacosta
Soci-Economista    

4

Fumar al lavabo de l’empresa justifica l’acomiadament disciplinari

El TSJ de Burgos confirma que és una falta ‘molt greu’ i valida la mesura
El fet que un treballador faci cas omís dels advertiments i senyals que recorden al seu centre de treball la prohibició de fumar en el conjunt de les seves instal·lacions, inclòs el lavabo, és suficient per a l’acomiadament. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Burgos, en una sentència de 7 de juny de 2017, estableix que aquesta actitud està qualificada com a falta molt greu, per la qual cosa considera que l’acomiadament és procedent.

People hangout together at coffee shop

El salari emocional

Cada vegada és més freqüent que els treballadors no només se sentin atrets per empreses que ofereixin una retribució econòmica atractiva, d’acord amb l’experiència i la posició a la que un aplica, sinó cada vegada més es valora amb més força que aquesta retribució vagi acompanyada d’estratègies de fidelització per part de la companyia. És a dir, elements complementaris al sou, o no que vetllin pel benestar del treballador i la seva carrera professional dins l’empresa. De tal manera que fins i tot molts prefereixen renunciar a una feina més ben remunerada. Aquest fenomen és el que en recursos humans s’anomena el salari emocional.

Segons un estudi dut a terme per la Universitat de Pennsilvania, els treballadors feliços són més innovadors; la felicitat a la feina aconsegueix equips amb un índex de productivitat molt més alt i, això, acaba comportant a la pròpia empresa beneficis com menys absentisme i més fidelitat dels treballadors. I és, que sense anar més lluny, per exemple, les grans empreses perden cada any milions de dòlars per tenir treballadors poc compromesos.

Entre els avantatges del salari emocional, com hem dit, hi ha primerament un augment de la productivitat laboral però també hi ha altres elements a tenir en compte: com l’augment dels índex d’eficiència, un major índex de rendiment dels equips, una reducció dràstica de l’absentisme laboral, un descens important de la rotació a l’empresa i, per conseqüent, una reducció de costos en la selecció i formació de nou personal.

 

Treballadors segurs, treballadors feliços

Diversos estudis de consultores nord-americanes centrats en analitzar el grau d’implicació dels treballadors en les seves companyies han evidenciat que els aspectes emocionals juguen un rol essencial per la consecució dels objectius de les empreses. A més de tenir treballadors feliços també es procura per la seva salut física i mental. Entre els beneficis del salari emocional cal destacar: els beneficis socials, assegurances, plans de pensió, flexibilitat horària i la incorporació del teletreball algun dia a la setmana. Els treballadors també valoren molt positivament que l’empresa inverteixi en la seva formació complementària i de reciclatge i, fins i tot, amb un servei de guarderia propi dins de l’empresa.

Una sèrie d’inversions, diuen els experts, cada vegada més rendibles i, a la llarga, més econòmics en comparació amb les conseqüències de no implicar ni fidelitzar els treballadors.

2

Introduir un membre extern als òrgans d’administració de les companyies

Segons un informe de la consultora PWC la transformació dels consells d’administració no va tot el ràpid que hauria. El 58% dels enquestats assegura que la diversitat del Consell contribueix directament a la millora dels resultats de la companyia.
L’informe analitza la transformació dels consells d’administració entesa aquesta des de tres punts de vista: els nous temes a què han de fer front, les capacitats que necessitar per fer-ho i la renovació dels seus membres. En aquest sentit, els consellers creuen, en major o menor mesura, que han de dedicar-li més temps a la gestió del talent -segons el 73% dels enquestats-, als assumptes relacionats amb la ciberseguretat i els riscos tecnològics (66%), a la planificació estratègica (65%) ia la gestió de la successió (65%).
Per poder escometre tots aquests i molts altres assumptes, els consellers creuen que és necessari comptar amb un Consell d’Administració el més divers possible com a element necessari per garantir la seva independència i poder reptar les propostes de la direcció, destacant la diversitat de coneixements, seguida de mentalitat -consellers amb amplitud de mires per enfrontar-se als problemes- i, en tercer lloc, la diversitat de gènere. Els coneixements i les experiències més valorades pels consellers són els relacionats amb les finances (62%) i amb el sector d’activitat de la companyia (56%).
La gestió de la successió del CEO, dels principals directius i dels mateixos consellers és una qüestió clau per assegurar el bon govern de les companyies. L’informe posa de manifest la necessitat d’afrontar aquests canvis de forma planificada, limitar el temps de permanència en el Consell per mantenir la independència i fixar un límit d’edat per als consellers.
A Lladó Grup Consultor participem de diversos consells d’administració aportant el nostre coneixement, així com també en processos de renovació i relleus generacionals.

 

Joan Lladó Chimenis
Advocat

3

El protocol familiar, una solució per a la empresa

En moltes empreses familiars els conflictes apareixen quan s’incorporen a l’empresa les segones i terceres generacions de familiars dels fundadors. Cal preveure solucions amb un protocol familiar a aquest augment de socis.

Un protocol familiar és un document que signen tots els socis familiars de l’empresa (inclòs no socis) i en el que es regulen diversos aspectes sobre el seu funcionament.

Es pot contemplar l’accés a l’empresa, regulant les condicions per a que puguin ocupar un lloc de treball o un lloc directiu, com poden ser determinats requisits de formació i experiència laboral, que sigui paritària entre les distintes famílies, etc.

De vegades, els conflictes vénen provocats per la participació dels cònjuges o familiars polítics del soci familiar, establint que els socis hauran d’atorgar capitulacions matrimonials pactant el regim de separació de béns, i que en cas de separació o divorci, les participacions hauran de romandre en poder del membre de la família.

Estableixi algun mecanisme que mantingui la distribució de capital entre les diferents línies familiars.

Hi ha molts altres aspectes que contemplen el protocol familiar i obligarà a complir-lo a tots els signants.

 

Consulti amb el seu assessor fiscal.
Josep Cid Dacosta-Soci-Economista      

1

Alerta amb les fotos publicades dels teus fills a Facebook

La majoria de nosaltres hem vist córrer per les xarxes socials fotografies i vídeos divertits de nounats, que han generat gran difusió.

Aquesta tendència és una nova afició per compartir moments de la vida dels fills a Facebook o Twitter, fins i tot ja ha estat anomenat el fenomen “sharenting” que prové de share (compartir) i parenting (criança).

Segons l’Associació d’Internautes, encara que molts dels pares ho fan amb bona intenció, no són conscients que, un abús d’això, els pot comportar males conseqüències per al menor.

Per a aquells pares que acostumen a omplir les xarxes socials amb aquestes fotografies, l’Associació comenta que el respecte a la intimitat és una de les normes més importants a seguir quan es publiquen aquestes imatges o vídeos en internet.

Els pares, primer de tot, haurien de pensar si els seus propis fills, potser, no vulguin veure, ja sigui ara o en un futur, com s’ha publicat contingut sobre ells, que encara que a alguns els pugui semblar divertit, potser no són adequats compartir-los fora del cercle familiar i amics propers.

Els pares mai han de compartir fotografies de nens nus, ja sigui a la platja o a la piscina, de cap manera. Encara que puguin ser moments molt tendres per als pares, no han d’arribar a traspassar la barrera d’internet, ja que poden caure en mans de xarxes d’intercanvi de pornografia infantil.


Controlar la propagació

No compartir imatges diàriament és un dels consells més importants. Cada cop que vagin a publicar una fotografia, haurien de fer-se la següent pregunta: “de debò això resulta interessant per a la major part dels meus contactes?”. D’aquesta manera, és probable que limitin de forma notable les fotografies que comparteixen.

Una altra cosa que poden fer és ajustar la privadesa dels perfils en els quals van a compartir les fotografies. D’aquesta forma, poden reduir les persones que veuran les imatges a aquelles en les que tinguin més confiança.

Si el que busquen és compartir-ho al seu cercle més proper, és més recomanable utilitzar el correu electrònic i oblidar publicar el contingut en xarxes socials.


Mínimes dades possibles

Mai han de detallar dades concretes del lloc o l’hora de la fotografia. D’aquesta forma, no difondran les rutines dels seus fills ni els seus horaris habituals. L’Associació recomana que no es vegin dades que es puguin rastrejar, com per exemple, el nom del carrer, del col·legi, la matrícula del cotxe, etc.

A més, una de les coses que tampoc han de fer és etiquetar als menors amb els seus noms i cognoms. D’aquesta forma eviten que les imatges siguin indexades en els cercadors i que qualsevol pugui associar les cares amb la seva identitat real.


Cura amb els altres nens

De tant en tant, molts pares comparteixen fotografies dels seus fills en les quals surten acompanyats d’altres amics, ja sigui perquè estan en un aniversari o en qualsevol tipus d’esdeveniment. En aquest cas, els pares haurien de preguntar als pares d’aquests altres nens si estan d’acord a difondre aquestes fotografies a les xarxes.

Però aquesta norma també cal seguir-la dins de casa, és a dir, tots dos progenitors han d’estar d’acord a pujar les fotografies dels seus fills.

 

2-ad-inf

Acomiadament objectiu, nous criteris del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem (TS) ha dictat sentència en unificació de doctrina que tomba l’acomiadament objectiu per causes econòmiques, d’una treballadora al no estar acreditada la situació global del grup mercantil.

El TS entén que l’empleada prestava serveis de forma indiferent i simultània a la societat dominant (la que acomiada i en la qual estava donada d’alta) i a una societat filial, i al no veure justificades les pèrdues de la filial, no aprecia causa justificativa per a la finalització del contracte, amb el que conclou en la improcedència de l’acomiadament objectiu amb la consegüent responsabilitat solidària de les dues empreses codemandades.

Amb independència de la figura clàssica del grup d’empreses patològic laboral, que li ha portat a tombar diversos ERE, la sentència subratlla una altra realitat: la possibilitat que la condició d’ocupador l’assumeixi el grup mercantil amb un sol empleat i no amb la resta de la plantilla.

Així, estableix el Suprem, la determinació de l’extensió de la responsabilitat de les empreses del grup depèn de cadascuna de les situacions concretes que es derivin de la prova que en cada cas s’hagi posat de manifest i valorat, sense que es pugui dur a terme una relació numèrica de requisits tancats perquè pugui entendre’s que existeix aquesta extensió de responsabilitat.

Es sofistica cada vegada més la doctrina sobre els grups i s’estén solidaritat de totes les empreses afectades amb vista a la responsabilitat per les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol incompliment empresarial.

Man Writing Document Dinning Table Concept

Si vostè és administrador d’una societat, té responsabilitat

La Llei obliga a l’administrador d’una SA o SL a  exercir el càrrec amb diligencia.

Això significa que ha de tenir la dedicació necessària i adequada, i prendre les mesures per gestionar i controlar l’empresa.

Això és així, i encara que l’administrador pateixi una malaltia greu que l’aparti de la societat, no quedarà exonerat de responsabilitat, perquè s’entén  que si no pot dedicar-se al càrrec, hauria de renunciar i nomenar-se un substitut.

Estableixi en aquests casos mecanismes de control, que li permetin  conèixer les operacions que es fan i eliminar possibles responsabilitats, com són:

  • Concedeixi poders a algun soci o directiu de la seva confiança i així no serà necessària la seva signatura per les operacions diàries, però faci poders mancomunats limitant-los a unes operacions concretes, i si de cas a una quantia màxima de les operacions.
  • Inscrigui el poder en el Registre Mercantil, per a que els tercers coneguin aquests límits a l’hora de contractar amb l’empresa.
  • Limiti l’operativa amb els bancs i lliuri’ls-hi el poder per a que coneguin les facultats dels apoderats.

Actuï amb cautela  per evitar responsabilitats, com poden ser les mercantils o fiscals.

 

Josep Cid Dacosta
Soci-Economista