5g

El 5G l’estrella del Mobile World Congress 2018

El 5G serà una de les estrelles del proper Mobile World Congress, que se celebrarà a Barcelona del 26 de febrer a l’11 de març. La tecnologia 5G pretén ser una revolució en l’àmbit de les telecomunicacions i també en la manera com ens comuniquem i interactuem els uns amb els altres.

El 5G és la cinquena generació de connectivitat mòbil. Fa una mica més de 3 anys el LTE, o el que coneixem com a connexió 4G, arribava per revolucionar els smartphones i la velocitat de connexió, per la qual cosa ja no ens sona tan rar el concepte. Tot i així, el que vam viure llavors sembla que no serà res en comparació de les possibilitats que porta sota el braç aquesta nova generació de connectivitat sense fil, construïda sobre els fonaments de l’anterior.

Per entendre-ho millor només fa falta veure aquesta comparativa de dades: la velocitat mitjana del 4G LTE que gaudim actualment a Espanya amb els nostres telèfons intel·ligents, per exemple, és d’uns 21 Mbps, per la qual cosa podem escoltar cançons en streaming sense talls o navegar per internet amb una velocitat prou correcte. Doncs bé, la velocitat del 5G aconseguirà connexions superiors als 10 Gbps, és a dir, entre 100 i 1.000 vegades més ràpida, i podrem descarregar-nos, per exemple, una pel·lícula HD en 10 segons.

A aquesta velocitat se li uneix l’enorme capacitat de transmissió de dades, 10 Tbps per Km², i una densitat d’1 milió de nodes per Km². A més, s’espera que la latència en les connexions passi dels 50 mil·lisegons a 1 mil·lisegon. És a dir, 5G suposarà la reducció del retard en les comunicacions, l’augment del cabal de transferència de la informació, millora de la cobertura, i la possibilitat que milions de dispositius estiguin connectats alhora. Precisament, aquest és un dels punts clau que vaticina per què la connexió 5G anirà molt més allà dels smartphones.

5G serà clau perquè milions de dispositius puguin estar connectats alhora en àrees de gran densitat de població. A més, permetrà que molts d’aquests dispositius es parlin entre si, com el smartphone amb la porta del garatge de la meva casa, o la cafetera amb el meu despertador llista per trobar-me el cafè recentment fet. Però hi ha molt més. Amb 5G les connexions Car2Car podrien ser cada vegada més eficients i segures, per la qual cosa l’enviament d’informació d’uns cotxes a uns altres sobre l’estat del tràfic o sobre accidents es podria produir en temps real. El mateix passa amb la realitat virtual 360°, que probablement aprofitarà la reducció de la latència i la capacitat de transmissió d’informació per crear veritables entorns virtuals.

Vodafone i Huawei han completat una fita en la indústria: la primera trucada del món amb tecnologia 5G. I Barcelona ha estat protagonista, doncs la trucada s’ha celebrat entre Castelldefels i Madrid.  La disponibilitat dels routers està prevista a partir del segon trimestre del 2019, mentre que els terminals arribarien en el segon semestre del 2019.

sistema red treballadors autonoms

Incorporació obligatòria dels treballadors autònoms al sistema RED de la Seguretat Social per la seva gestió i notificació telemàtica

Està prevista pròximament la publicació d’una Ordre Ministerial per la que s’establirà per tots els afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms l’obligació de la seva incorporació al sistema RED (Remissió Electrònica de Dades), que suposarà també l’obligatorietat de rebre exclusivament les notificacions que faci la Seguretat Social de forma telemàtica, així com fer per aquest mitjà qualsevol altra gestió o tramitació al sistema.

Això ja era així per les empreses i ara incorporen als treballadors autònoms.

És especialment rellevant doncs, no solament exigeix l’auto-gestió de qualsevol tramitació, si no que en cas de reclamació de quotes per la Tresoreria de la Seguretat Social aquest serà l’únic mitjà de comunicació i que, de no gestionar-se dins de termini, podrà generar recàrrecs i procediments d’embargament amb molta rapidesa.

És per això que està previst que els afiliats a aquest Règim Especial puguin AUTORITZAR a un professional habilitat legalment per encarregar-se de dita gestió, de forma permanent, eficaç i segura, i en aquest sentit nosaltres ens posem a la seva disposició per fer-ho des del moment en que ens autoritzin, fins i tot abans de rebre la comunicació de dita inclusió definitiva i obligatòria.

 

Badalona, 21 de febrer de 2018.

Declaración de la renta

Recordatoris per a la declaració de la Renda (IRPF)!!

Fem esment d’aspectes importants a tenir en compte en la declaració de RENDA (IRPF) del 2017, que haurà de declarar el 2018.

 • Si és propietari d’algun pis i vol llogar-lo, li convé més fer-ho com habitatge habitual o permanent de l’inquilí que com a oficina o lloguer vacacional, a fi de poder aplicar-se una reducció del 60% del rendiment net.
 • Si ha de transmetre béns o drets adquirits abans del 31 de desembre de 1994 i té un guany patrimonial, aquesta es podrà reduir amb els coeficients d’abatiment fins el límit de 400.000 euros de valor de transmissió.
 • Si s’ha desplaçat a l’estranger per motius laborals sense perdre la seva residència fiscal, podrà gaudir d’una exempció amb el límit màxim de 60.100 euros anuals, si compleix uns determinats requisits.
 • Des de l’1 de gener del 2017, l’import obtingut per la transmissió dels drets de subscripció procedents de valors admesos a cotització, tributa com guany patrimonial per al transmitent i subjecte a retenció del 19% (el 2016 no tributaven).
 • Si percep rendes en un país estranger, tingui en compte que en l’IRPF ha de tributar per la seva renda mundial, havent d’incloure aquests rendiments.
 • Si té dret a cobrar la prestació per desocupació i va a iniciar una activitat professional com treballador d’una cooperativa de treball associat o societat laboral, si sol·licita el cobrament de la prestació en la modalitat de pagament únic, no tributarà en el seu IRPF.

 

Qualsevol aspecte comentat, és convenient tractar-lo amb el seu assessor fiscal.

Consulti al seu assessor fiscal.
Josep Cid Dacosta
Soci-Economista  

 

Passive Income Espai 114

Saps què és el Passive Income?

Fes que els teus diners treballin per a tu!

Treballem per guanyar diners. Dediquem 40 hores a la setmana per obtenir un salari, amb el qual fem front a les despeses. Normalment en podem estalviar una part, fins que ens surt un imprevist i ens gastem els estalvis; i així tornem a començar.

Però, què succeiria si invertíssim aquests estalvis en un negoci, accions, un pis, un fons d’inversió o altres actius? El que estaríem fent seria posar a treballar els nostres diners, i aquests no tenen jornada laboral: treballen 24 hores al dia, els set dies de la setmana, només per tu.

Aquesta manera de generar diners sense dedicar-hi un esforç constant o directe s’anomena generar Ingressos Passius (“Passive Income”). Així, amb aquests diners que estalviem, obtenim per herència, guanyem a la loteria, … ; podem crear un flux d’ingressos que ens permetrà obtenir capital constant sense dedicar-hi cap esforç. Aquestes rendes contínues s’anomenen rendes residuals, i es defineixen com les rendes que continuen arribant un cop el treball humà ja s’ha complert. A Espai 114 som experts en la gestió d’inversions en diferents tipus d’actius que es basen en aquestes rendes residuals.

Un clar exemple de “Passive Income” és la inversió en un negoci. L’inversor destina un capital determinat en un negoci per fer-lo créixer, i quan ja funciona regularment i és rendible, contracta un gerent. Així el negoci funciona per si sol, i l’inversor rep una renda contínua dedicant-hi un esforç mínim. A Espai114 ens arriben propostes en aquest sentit, necessitades d’un rol inversor capitalista.

Un altre ingrés passiu típic sol ser la inversió immobiliària. Es pot donar en diverses modalitats. Una força utilitzada és en la qual l’inversor compra un immoble, i el lloga per tal d’obtenir aquesta renda contínua amb un esforç mínim. També fa treballar els seus diners aquell propietari d’un immoble que el lloga a Airbnb quan no l’utilitza, treien rendiment d’un actiu que en cas contrari no seria d’ús propi durant un període de temps.

Una altra opció seria invertir en un REIT (Real Estate Investment Trust). Aquestes empreses funcionen com si fossin un fons d’inversió, en el qual hi diposites un capital, i retornen un rendiment per l’activitat immobiliària que realitzen. Generalment l’obtenció de rendes és fruit dels arrendaments o l’especulació dels actius.

També, durant aquests últims anys, gràcies a la revolució tecnològica d’internet, han proliferat noves maneres de fer treballar els teus diners amb poc esforç. Una d’aquestes és el Peer to Peer Lending, en la qual inversors de diferents llocs financen projectes arreu del món a canvi d’un retorn fixe. Pots obtenir rendibilitats properes al 7% amb cap esforç, amb un risc prou contingut. A Espai114 coneixem més d’un Marketplace que et sorprendria.

Un altre gran actiu amb el que treballem amb freqüència a Espai 114 són els fons d’inversió. Aquest actiu funciona de la següent manera: Els fons d’inversió són instruments d’estalvi formats per un conjunt d’inversors que uneixen els seus capitals per aconseguir objectius de màxima rendibilitat, seguretat, liquiditat i gestió professionalitzada invertint en els mercats de valors.. Un fons d’inversió ens permet invertir en actius que no estan a l’abast de la butxaca de qualsevol inversor. Existeixen diferents tipus de fons d’inversió i vàries subdivisions. Però és fàcil ordenar-los en funció del tipus d’actiu on inverteixen: actius de renda fixa, variable o mixta.

Les maneres de fer treballar els teus diners són infinites, i et permetran gaudir d’una renda residual reduint les hores treballades per obtenir-la, acostant-te cada cop més a la teva llibertat financera.

espai114.com/solucions-financeres

 

 

 

empreses-creades-per-dones

Les empreses creades per dones fracassen un 28% menys

El darrer informe Mapa del emprendimiento 2017, elaborat per Spain Startup-South Summit amb una mostra de 1.585 projectes d’arreu el món, assenyala que el 30% de les empreses creades per dones fracassen. Un 28% menys que els projectes iniciats per homes, el 58% dels quals fracassen. Malgrat això, l’estudi també remarca que l’emprenedoria femenina continua amb xifres molt discretes, amb el 18% del total d’empreses noves.

Per altra banda, la iniciativa de suport empresarial Woman’s Age, impulsada per Telefónica, assenyala que, de totes les empreses derivades que finança i assessora, les de lideratge femení tenen la meitat de risc de fer fallida que no pas les liderades per homes. A més, destaca que només el 20% dels projectes tenen dones en càrrecs directius.

A Espanya encara hi ha una gran diferència entre homes i dones al sector laboral. Hi ha 270.000 dones empresàries mentre 600.000 son homes i 712.000 treballadores autònomes enfront 1.248.000 treballadors. Una situació que no és única a l’Estat espanyol, l’OCDE confirma que la majoria dels països continua mostrant divisòries de gènere en l’accés al finançament, factor clau per a l’emprenedoria.

reglamento-europeo-proteccion-datos

Reglament Europeu de Protecció de Dades

Data de plena aplicació: 25 DE MAIG DE 2018

QUÈ CANVIA PEL QUE FA A la NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES ACTUAL? (LOPD i RD 1720/2007)

De manera enunciativa, i no limitativa:

 • Passem a parlar de “tractament de dades” en lloc de parlar de “fitxers”.
 • L’obligatorietat d’inscripció dels fitxers en l’AEPD desapareix. En el seu lloc caldrà portar, de manera interna, un Registre d’activitats de tractament.
 • Haver d’efectuar una Anàlisi d’Impactes i Avaluació de riscos, segons els casos.
 • El Document de Seguretat tal qual ho coneixem ara, se substitueix per un Manual de Procediments, en el qual cada societat haurà de valorar i decidir les mesures de seguretat a aplicar.
 • La privadesa en el disseny.
 • Als actuals drets ARC, se’ls afegeixen nous drets: el de la portabilitat, supressió (“oblit”) i limitació del tractament.
 • Determinació sobre si ens és obligatòria la figura d’un DPD (Delegat de Protecció de Dades) en l’organització.
 • En quant als documents de legitimació (contracte, fitxes, clàusules, certificats, avisos legals…) han de tornar a redactar-se per adequar el seu contingut al nou marc reglamentari.

LA SEVA EMPRESA JA ESTÀ Al DIA EN PROTECCIÓ DE DADES… HA DE FER AQUESTA ADEQUACIÓ Al REGLAMENT EUROPEU?

Sí. Totes les empreses i professionals hauran d’adequar-se al nou marc europeu reglamentari, estiguessin o no al corrent de compliment LOPD i RD 1720/2007.

DES DE LLADÓ GRUP CONSULTOR PODEN AJUDAR-ME EN AQUESTA NECESSÀRIA ADEQUACIÓ?

Per descomptat. Els professionals del departament de l’Àrea de Dret dels Noves Tecnologies poden facilitar-li la seva adequació, amb una proposta de serveis personalitzada a les seves necessitats, i amb uns honoraris especials per la seva condició de client de Lladó GrupConsultor.

Pregunti’ns sense compromís (consultor@lladogrup.com)

bonus-treballador

Vol pagar-li un bonus a algun treballador?

Si s’està plantejant pagar un bonus a algun directiu o treballador, sàpiga que si aquest incentiu es genera en més de dos anys, l’afectat podrà aplicar una important reducció en el seu IRPF del 30%, de manera que només tributarà per un 70% de la quantia percebuda,  però han de complir-se els següents requisits:

 • El bonus s’ha de generar en almenys dos anys ó més.
 • Les rendes s’han d’imputar a un únic exercici.
 • Per a que existeixi un període de generació de com a mínim dos anys, és necessari que el dret a percebre el bonus s’hagi pactat a l’inici, i no en el moment del cobrament.
 • També és necessari que en els cinc exercicis anteriors, el treballador no hagi rebut altres rendiments amb el gaudiment d’aquesta reducció.

Els bonus els pot vincular l’empresa a alguns objectius, com en el cas de tenir el treballador una permanència en l’empresa, aconseguir èxit en algun projecte, o bé altres objectius.

 

Consulti amb el seu assessor fiscal.
Josep Cid Dacosta
Soci-Economista   

astrologia

Astrologia pràctica per a empresaris i emprenedors

El pròxim dia 22 de Febrer tindrem una ponent de primera categoria a Espai 114: Gemma Blat Gené. Ella és astròloga i filòloga de vocació i impartirà una xerrada sobre l’astrologia aplicada a l’empresa i a l’emprenedor. En les seves paraules: “M’agrada professar l’Astrologia amb majúscules i intento explicar-la amb una visió clara i optimista, a partir d’aquests astres i aquestes lletres que són consubstancials en mi.”

“Crec que hi ha un temps per a cada cosa i que cada cosa té el seu moment i així m’agrada defensar una Astrologia propera i a l’abast de tothom, que ens faci a tots i a totes tan importants com per ser dignes de tenir una carta astral o de disposar de la informació astrològica necessària per tirar endavant amb resolució.”

Segons l’autora, a tots ens pot afavorir de manera extraordinària tenir una visió astrològica de la realitat que ens porti a saber decidir, a buscar les millors ocasions i a comprendre a aquells o aquelles amb qui compartim feina o obligacions. Així, l’astrologia és la primera de les psicologies de la humanitat i, a més, es pot convertir, si tenim un mínim de dades, en aquest art de l’oportunitat que ens farà trobar quin és el millor moment per a iniciar els nostres projectes.

Inaugurar significa donar bons auguris, i com que cada cosa té el seu moment i a cada moment li correspon una actuació, si entrem en el món del coneixement astrològic aprendrem a prioritzar i decidirem positivament. ‘Hi ha un temps per sembrar i un temps per arrancar el que s’ha sembrat’ i cal que obtinguem els millors fruits, sigui quina sigui la nostra activitat escollida. Conèixer quin és el cicle històric en el qual estem immersos i tenir consciència de cap a on giren els temps, ens farà posicionar en la millor de les cruïlles i sabrem triar la direcció convenient.

L’autora finalitza: “Vull que ningú no hagi d’aprendre el que significa un desastre, que és quan els astres no ens acompanyen. I convido tothom a ser llunàtics, perquè això és actuar en consonància a la Lluna.”

Si li interessa aprendre d’una experta en el camp de l’astrologia i aplicar totes les eines d’aquest art a la seva empresa i carrera professional per tal de millorar-la, inscriu-te a la web d’Espai 114 per reservar el teu espai: www.espai114.com/astrologia-practica-empresaris-emprenedors/

Per més informació en altres xerrades o cursos bonificables de la nostra formació contínua, visita’ns al Facebook d’Espai 114, al nostre Linkedin, o a la web corporativa d’Espai 114 – Formació Contínua:. www.espai114.com/formacio

Free Wifi sign on table

5 consells per un wifi segur

Una empresa és un indret exposat a tot el públic: treballadors, clients, proveïdors… si això hi sumem que, en una xarxa wifi, a banda de l’ordinador hi tenim connectats el mòbil, la tauleta i altres gadgets electrònics ens n’adonarem que per segur que tinguem tot l’entorn codificat, la xarxa sense fils sempre serà un element vulnerable on hi haurem de parar atenció periòdicament per estalviar-nos ensurts…. L’institut Nacional de Ciberseguretat va emetre un comunicat a finals de 2017 en què alertava que el protocol de xifratge WPA2, el qual fan servir la majoria de routers, havia estat vulnerat per pirates informàtics i demanaven que els usuaris d’internet sense fil extremessin les precaucions.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Internet Segura us exposem 5 consells per fer més segura la xarxa wifi de la vostra empresa o, fins i tot, de casa vostra:

 1. Canviar la contrasenya d’administració del routerque ve per defecte, que sol estar escrita a la part de sota de l’aparell. D’aquesta manera les claus per a accedir al router i per a accedir a la xarxa a través de wifi seran diferents. Recordar que la clau wifi ha de tenir més de 15 caràcters i el més recomanat seria construir-la encadenanat paraules amb números i signes de puntuació.
 2. Configurar la xarxa wifi perquè utilitzi seguretat. En la mesura possible es recomana la configuració del nou protocol WPA3(que estarà disponible a principis d’aquest any). Si no, el protocol més segur continua sent el WPA2-AES (o WPA2-CCMP).
 3. Deshabilitar el protocol WPS del router. Aquest protocol defineix els mecanismes pels quals els dispositius com els mòbils, les tauletes, etc. obtenen les credencials d’accés a la xarxa. Tot i que facilita la connexió a internet, el fet és que també fa més fàcil que un expert pugui accedir a la mateixa wifi que nosaltres. Tenint-lo desactivat es reforça la seguretat.
 4. Canviar la clau de la wifi periòdicament, almenys un cop l’any. Tot i que és recomanable que les contrasenyes es vagin canviant cada sis mesos, si es construeixen claus sòlides (com s’ha especificat anteriorment) el termini es pot ampliar a 12 mesos.
 5. Actualitzar el firmwaredel router i dels dispositius que es connecten a la xarxa. Els mòbils, els ordinadors, les tauletes, els televisors… tots disposen d’un sistema operatiu que ofereix versions més actualitzades de manera periòdica. Es recomana sempre fer servir l’actualització més nova de cada aparell per tal de reforçar-ne la seguretat.
plusvalia

No pagui plusvàlua malgrat haver-hi benefici

Una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona ha eximit a un contribuent del pagament de la plusvàlua municipal a pesar que va haver-hi increment de valor.

L’argument principal és que el Govern no ha reformat l’impost com exigia la sentència del Tribunal Constitucional de maig de 2017 que ho va anul·lar per als casos en els quals hi ha increment de valor, i considera que no hi ha manera de liquidar-ho i que qualsevol liquidació ha de ser anul·lada.

La jutgessa desestima l’argumentació de la Diputació de Barcelona, que demanava suspendre l’impost i esperar al fet que hi hagi una nova llei, i dóna la raó al reclamant i ho anul·la. Recorda que el Constitucional no s’ha pronunciat sobre la forma de determinar si hi ha hagut o no increment, ja que ha considerat que és competència del legislador, el qual encara no ha actuat.

Joan Lladó Chimenis
Advocat