1

Què passa amb els futbolistes i Hisenda?

José Mourinho ha estat acusat aquest dimarts de defraudar 3,3 milions d’euros en drets d’imatge. Cristiano Ronaldo declararà el proper 31 de juliol pel mateix delicte i l’evasió de 14,7 milions d’euros. I Leo Messi ha estat condemnat a 21 mesos de presó per 3 delictes fiscals després d’haver declarat fora d’Espanya 4,1 milions dels que realment va percebre per l’ús de la seva representació.

Els drets d’imatge

Tots els problemes amb els futbolistes provenen del mateix apartat. I és que, precisament, l’Agència Tributària no té tota la informació: Hisenda sap el salari que el club paga a cada jugador però la part dels ingressos publicitaris que pugui rebre de l’exterior perquè normalment acaben sent pagaments en un altre país d’una empresa estrangera cosa que, dificulta, enormement, la tasca de l’Agència Tributària Espanyola.

Així, doncs, els drets d’imatge es consideren una cosa molt privada. L’esportista ho hauria de tributar com un ingrés ordinari però, en el cas dels futbolistes, el tipus impositiu se’n va pels núvols al tenir una nòmina molt elevada. De fet, fins ara el jugador cedia aquests drets a una empresa que paga un impost de societats al 25%, un tipus molt menor del 45 o el 50% que s’ha arribat a pagar d’IRPF. D’aquesta manera, l’esportista deixava els diners en aquesta empresa i mentre els toqués tributaven considerablement menys.

Hem de tenir en compte que l’any 1996 clubs i futbolistes tributaven com a drets d’imatge bona part dels seus ingressos. Des de llavors Hisenda considera aquests drets com a rendiments del treball pel que un futbolista nacional o estranger no pot rebre més del 15% dels seus ingressos en drets d’imatge.

La regla del 85/15

També cal remarcar un altre focus de polèmica sobre aquesta matèria que han denunciat públicament jugadors com Gerard Piqué sobre el que consideren un criteri d’Hisenda com una inseguretat jurídica vers a ells. Es tracta de la regla del 85/15, una norma fiscal que diu que si cedeixes els drets d’imatge a la teva empresa i els factura ella, a priori, el primer 85% te l’hauria de pagar a tu i tributar-lo com IRPF i, l’altra, 15% se l’hauria de quedar l’empresa. Tot i així l’administració diu que aquest 85/15 és acceptable en la mesura en la que l’empresa tingui una activitat comprovable. És a dir, si l’empresa s’ha creat només per tributar a un tipus menor l’última interpretació que fa hisenda és que el 100% s’imputi a la renda del jugador.

Espanya més favorable que França, Itàlia o Portugal

La legislació espanyola va en sintonia amb la del Regne Unit i és més favorable al jugador que les de França, Itàlia i Portugal.

Així, les Illes britàniques fixen un topall d’un 20% de tributació per drets d’imatge mentre que a França es permet a l’esportista percebre fins a un 30% del seu salari en drets d’imatge però per contra se’ls reté fins el 75% del seu salari que afecta a la lliga de futbol.

A Itàlia, els jugadors nacionals i estrangers de primera divisió cedeixen a l’Estat el 43% dels seus ingressos en concepte d’IRPF mentre que a Portugal és de fins el 53%.

Els futbolistes culpables o innocents?

L’esportista, normalment, no coneix la tributació ni el dret mercantil. Tot i així, les últimes sentències, inclosa la de Messi al suprem, apunten a què no hi pot haver un desconeixement absolut de la llei: no voler saber no és acceptable i no els fa menys culpables davant un tribunal.

Tot i així el fet que Hisenda investigui 3 anys de cada jugador no és casual. Segons els experts, així, es poden acollir a la modificació del codi penal, reconèixer i els fets, col·laborar i pagar obtenint una rebaixa relativa a les penes. També un altre element de pressió que entra en joc és la carrera professional tan curta que tenen els jugadors que els “obliga” a tancar el tema ràpidament.

Business agreement handshake at coffee shop

La Mediació com a mesura prèvia als Jutjats

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) rebutja que el Dret de la Unió s’oposi a una normativa nacional que estableix l’obligatorietat de la mediació amb caràcter previ a l’exercici de l’acció judicial en els litigis en els quals siguin part els consumidors, reconeixent que el consumidor pot retirar-se de la mediació a tot moment “sense haver de justificar la seva decisió”.

El TJUE explica que la normativa europea garanteix que els consumidors puguin, “si així ho desitgen”, presentar reclamacions contra els comerciants mitjançant procediments de resolució alternativa de litigis. “El rellevant no és el caràcter obligatori o facultatiu del sistema de mediació, sinó el fet que, com preveu expressament la Directiva, es preservi el dret de les parts a accedir al sistema judicial”, assenyala l’error.

En tot cas, entén que l’exigència d’un procediment de mediació amb caràcter previ a l’exercici de les accions judicials pot ser compatible amb el principi de tutela judicial efectiva si concorren determinats requisits que competeix examinar al jutge nacional. En aquest sentit, el TJUE avala aquesta exigència si no condueix a una decisió vinculant per a les parts, no implica un retard substancial per exercitar una acció judicial, interromp la prescripció dels corresponents drets i no ocasiona despeses significatives, sempre que la via electrònica no constitueixi l’únic mitjà d’accedir al procediment de conciliació i sigui possible adoptar mesures provisionals urgents.

En aquestes circumstàncies, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclou que el fet que la normativa d’un país de la Unió Europea no només hagi establert un procediment de mediació extrajudicial, sinó que, a més, hagi disposat l’obligatorietat del recurs a aquest, prèviament a l’exercici d’una acció judicial, no és incompatible amb la pròpia normativa comunitària.

Font: eleconomista.es

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Despeses a desgravar en L’IRPF que s’escapen

Hi han despeses deduïbles que en ocasions s’ometen per desconeixement  i que no apareixen en les dades ja informades per Hisenda.

Veiem alguns d’ells:

TREBALL.- Tenim les quotes sindicals (sense límit quantitatiu), quotes obligatòries satisfetes a col·legis professionals (límit de 500 euros), les despeses de defensa jurídica per litigis amb el seu ocupador (límit 300 euros).

CAPITAL MOBILIARI.- D’accions d’empreses cotitzades, no oblidi deduir les despeses d’administració i de depòsit de valors, i això encara que no hagi percebut dividends.

CAPITAL IMMOBILIARI.- Verifiqui si té cap despesa de reparacions d’algun immoble en els últims quatre anys que no hagi pogut deduir, si lloga l’immoble.

ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS.-  Si té saldos morosos de clients superiors als sis mesos des del venciment, pot computar la despesa per deteriorament, i si tributa en ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA podrà deduir-ho  a més de la reducció genèrica del 5%.

 

Consulti amb el seu assessor fiscal.
Josep Cid Dacosta
Soci-Economista       

4-video

Què és el Subministrament d’Informació Immediata (SII)?

 • L’Agència Tributària havia anunciat en 2014 amb entrada en vigor l’1/1/2017.
 • El RD 596/2016 estableix el SII:
  Creant model de gestió de llibres de registres de l’IVA a través de la Seu Electrònica de la AEAT.
  Determinats subjectes passius han de subministrar la informació dels llibres registres de l’IVA.
  Mai la remissió de les factures.
 • Inicialment, resulta afectat un col·lectiu no gaire nombrós de contribuents, uns 62.000.
  Però representen un important percentatge de facturació del 80%.

Visualitza el vídeo per saber més.

4Who-Should-Your-Office-365-Business-Success-Manager-Be-1024x682

Sessions per al Desenvolupament Directiu. Idees per a crèixer.

Des de Lladó Grup Consultor i conjuntament amb SAGE i ANC hem organitzat una iniciativa sense precedents orientada al desenvolupament de les Pimes mitjançant un conjunt d’eines formatives enfocades a potenciar les capacitats de Management a través de les noves habilitats i coneixement.

Els beneficis esperats serien:

 • Sortir de l’entorn comú de treball per prendre noves perspectives
 • Contactar i relacionar-se amb altres professionals
 • Compartir experiències i pràctiques d’èxit
 • Nous enfocaments per a temps canviants
 • Actualització del Currículum professional
 • Nous escenaris de pensament i decisió

Formació especialment dissenyada per als clients de Lladó Grup Consultor, el seu creixement empresarial, el seu desenvolupament executiu i la seva transformació competitiva.

T’esperem, t’interessa.

Descarrega’t el programa del curs

1-social

Em compro un cotxe o faig un rènting?

La compra d’un cotxe és una de les despeses més habituals aquesta època de l’any per a una família i, on, es realitza un desemborsament important.

El retorn, paulatinament, a una economia més estabilitzada i els diferents incentius en forma d’ajudes de l’Estat han fet créixer darrerament la venda de cotxes però a ningú se li escapa que un vehicle té una depreciació molt ràpida.

Perquè ens fem una idea: quan un cotxe surt del concessionari perd un 20% del seu valor si el volguéssim revendre.

Al nostre país hi hagut una vella costum, fins ara, de comprar un cotxe de primera o segona mà però comprar-lo, al cap i a la fi.

Ara, però, les tornes han canviat amb l’expansió de fórmules d’adquisició de vehicles com el rènting o el Leasing i, fins i tot, noves modalitats de mobilitat com el car sharing.

El rènting i el leasing són dos tipus d’arrendaments que es donen en béns que es devaluen ràpidament, tecnològicament parlant.

La diferència principal entre el rènting i el leasing és que el rènting pot ser utilitzat com a recurs per a particulars i no solament per empreses o autònoms. L’altra diferència important entre tots dos models és que el rènting no permet la possibilitat d’adquisició a la finalització del contracte, és a dir, el titular no podrà arribar a ser propietari del ben com sí succeeix en el leasing.

A Espanya les matriculacions de rènting han suposat un 34,6% de totes les matriculacions aquest passat 2016. I una altra dada rellevant: les matriculacions de rènting fetes per particulars i autònoms han crescut un 65% respecte el passat exercici. Tot i que les pimes continuen sent el motor d’aquesta modalitat.

Però… quins són els avantatges d’un rènting o leasing respecte a la compra d’un cotxe?

Rènting (Lease pla Go)*: contracte de 60 mesos (5 anys), amb un ús de 15.000 km a l’any. S’inclou assistència 24 hores, manteniment, revisions, gestió i pagament d’impostos, canvi de pneumàtics, ITV. 226 euros + IVA (273,66 euros) / TOTAL: 16.419,60 EUROS

Compra (Volskwagen): 16.170 euros al comptat. 1.648,56 euros de segur anual (Fenix Directe) amb conductor amb 5 anys, cotxe nou, ciutat/ TOTAL: 24.412,8 EUROS

Per a l’estudi s’ha utilitzat un Volkswagen Polo Edition 1.4 Tdi 75cv Bm. La diferència entre el que pagaríem és de gairebé 1.600 euros a l’any. Les diferències fonamentals és que, d’una banda, seria de la nostra propietat, per la qual cosa podríem amortitzar-ho en més anys i ho faria més barat, i per un altre, que podríem accedir a un nou si no podem permetre’ns comprar un altre de zero. En el cas de finançar la compra del cotxe, suposaria un encariment extra d’uns 2.000 euros en total.

*Estudi realitzat per: Libre Mercado.

Business people walking together in the city

El soci minoritari pot exigir el seu dividend i el Dret de separació

El passat 1 de gener va entrar en vigor l’article 348 bis de la Llei de Societats de Capital que reconeix el DRET DE SEPARACIÓ AL SOCI de les societats no cotitzades en cas de NO distribució d’un dividend mínim.

 

Arrel de dues sentències de L’Audiència Provincial de Barcelona i del Jutjat Mercantil de Barcelona, queden més clars els requisits d’aplicació d’aquest Dret de separació del soci que són:

 

 • Que la societat porti inscrita CINC ANYS en el Registre Mercantil.
 • Que la Junta NO acordi la distribució del dividend d’almenys un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior.
 • Que els beneficis siguin legalment repartibles.
 • Que el soci hagués votat a favor de la distribució.
 • Que el Dret s’exerciti en el termini d’un mes a comptar des de la data en què s’hagués celebrat la junta.
 • Que no es tracti d’una societat cotitzada.

 

Per tant , amb l’entrada en vigor de l’article 348 bis de la Llei de Societats de Capital entren en joc noves variables a l’hora de gestió les companyies i, en particular, les polítiques retributives i de distribució del dividend on cal tenir en compte els interessos del soci minoritari.

 

Per qualsevol consulta i/o qüestió al respecte quedem a la seva disposició.

 

 

Joan Lladó Chimenis
Advocat.

3-sapvosteque

El lloguer d’un pis paga Impost de Transmissions (ITP)

Si vostè lloga un habitatge com a inquilí, sàpiga que ha de pagar un impost que és l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP d’ara endavant) i està exempt d’IVA (locals i naus sí que paguen IVA i no ITP). El responsable del seu pagament és l’arrendatari, i l’impost es merita al moment de formalitzar el lloguer.

Aquest impost a pagar es calcula de la següent forma:
Base.- Es determina per la renda a pagar durant tota la durada del contracte (sinó   consta termini, han de computar-se sis anys).
Quota.- Es calcula segons una tarifa especial recollida en la llei.
Hi ha un termini mínim a computar com a base i quan el lloguer tingui per objecte satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’inquilí, l’impost es liquidarà considerant una durada mínimes de tres anys, tot i que el contracte es formalitzi per una durada inferior, ja que l’inquilí té dret a prorrogar la durada fins a aquests tres anys.
Només en el cas de rescissió judicial abans del transcurs d’aquest termini, procediria la devolució de la part proporcional de l’impost satisfet.
Consulti amb el seu assessor fiscal.

Josep Cid Dacosta
Soci-Economista       

4-privacy

Privacitat en el disseny: fer, per no haver de refer

Si vols muntar una empresa, està clar que no has d’obviar la inscripció d’aquesta al Registre corresponent, ni el fet de formalitzar amb els teus treballadors el pertinent contracte, ni obtenir el permís d’obres (si fos necessari), si el fet d’instaurar la política de prevenció de riscos laborals. Tots aquests aspectes, i altres més, s’han de tenir en compte des d’ABANS de l’inici de l’activitat, des del mateix procés de construcció.

La normativa de protecció de dades no és, si ha de ser mai, una excepció.

Igual que dèiem que contemplem tots aquests aspectes des del pre-inici de l’activitat, des del moment en què la dissenyem, així hem d’actuar amb la normativa de protecció de dades. És el que anomenarem “el principi de la privacitat en el disseny“, que ens permetrà no haver de refer els nostres sistemes, els nostres processos, el nostre disseny d’un projecte tecnològic ja en marxa, una app, un lloc web de comerç electrònic, un nou sistema operatiu o la nostra web corporativa un cop ja estiguin al mercat (amb l’estalvi de costos que això representa).

No hem d’actuar amb els aspectes de privacitat com alguna cosa que “hem d’incorporar quan puguem” un cop ja estiguem en marxa; es tracta de treballar els aspectes de la privacitat des del mateix disseny del projecte. Més que adaptar-se a la normativa, que aquesta formi part del nostre concepte d’empresa, del nostre projecte…

Ens hem de preguntar sempre en tot el procés de creació:

– Quina implicació, a nivell de normativa de protecció de dades, tindrà això que estic creant?
Perquè pot passar que imprimeixis centenars de milers de fulletons promocionals, per dinamitzar la teva creació des de la seva mateixa al mercat… i ja amb ells al magatzem algú el faci veure que no hi ha cap tipus d’avís legal ni se sol·licita cap tipus d’autorització per poder utilitzar posteriorment les dades que es recullin amb fins promocionals, ni si se cediran aquestes dades a tercers…

Privacitat en el disseny – Privacy by design: fer, per no haver de refer.
(amb el risc, i despeses, que representa)

1pexels-photo-249613

4 apps per deixar de fumar

Tot i que fumar cada vegada està més mal vist i hi ha més restriccions, segons les dades de l’enquesta nacional de salut, a l’Estat espanyol hi ha pràcticament un 30% de la població adulta que consumeix una mitjana de 7 cigarretes, un total de 2.480 a l’any.

Amb l’arribada del bon temps i les altes temperatures qui més qui menys es proposa portar una vida saludable i guardar la línia per lluir silueta a la platja i abandonar els hàbits del tabac ni que sigui per augmentar la resistència alhora de fer esport.

A continuació, proposem diferents apps tant per a mòbils i tauletes Android i Apple (IOS) que ens poden ajudar a deixar el tabac i adoptar hàbits més saludables.

 

My last cigarrette (IOS)

 Aquesta és l’aplicació de les més antigues que podem trobar a l’Appstore i, això, es nota en la interfície gràfica. Però, d’altra banda, s’ha convertit en un clàssic i, per tant, en una de les aplicacions més utilitzades per la causa. L’app ens regala diferents missatges motivadors. Té un cost de 2,29 euros i està disponible per a Iphone i Ipad. Cal dir que disposa d’una versió reduïda gratis.

 

Quit Now!(Android)

També és una de les clàssiques. Porta sent una referència en aquesta temàtica i més de dos milions d’usuaris l’han utilitzat per tractar de complir el seu objectiu. Comptabilitza el temps d’abstinència, els beneficis obtinguts a nivell de salut, tot el que has estalviat, etc.

 

Livestrong My Quit Coach (IOS i Android)

Aquesta app crea un pla personalitzat per deixar de fumar, sigui de cop o reduint la quantitat de nicotina paulatinament. La seva alta flexibilitat la fa apta per a qualsevol tipus de persona. A més, el seu mètode està aprovat mèdicament, de manera que ens dóna totes les garanties.  A banda, d’una sèrie de diapositives motivadores que ens pregunten si hem anat complint el pla o no, l’app inclou un registre de progrés per setmanes i diferents trofeus que podem guanyar-nos a mesura que anem resistint la temptació.

 

Smoke Free (Android i IOS)

Ens manté informats dels nostres avenços amb una interfície cuidada. Inclou metes, premis per motivar i missions de tot tipus que anirà passant l’usuari a mesura que vagi deixant de fumar.