2-adv-informa

El jutjat especialitzat en clàusules sòl de Barcelona dicta la seva primera sentència

El Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona ha anul·lat la clàusula de limitació del tipus d’interès variable -clàusula terra- d’un contracte hipotecari signat amb el banc Sabadell el 6 de maig del 2011.

Es tracta de la primera sentència dictada per un jutjat especialitzat en productes bancaris complexos a Barcelona, jutjats que van ser creats el passat 1 de juny de 2017 com a mesura de reforç per fer front a les demandes en aquesta matèria.

A més, l’entitat financera haurà de retornar les quantitats cobrades de més juntament amb els interessos legals i tornar a calcular la quota del préstec sense aquesta clàusula.

Aquest jutjat especialitzat segueix en la línia de les sentències que des LLADÓ GRUP CONSULTOR hem aconseguit en els últims temps en els Jutjats Mercantils i de 1a Instància.

Joan Lladó Chimenis
Advocat.

3-sapvosteque-ajornament-impostos

Com pot optimitzar els seus ajornaments?

Com ja hem informat al 2017, s’han introduït importants canvis en els ajornaments d’impostos.

Així tenim el següent:

 • Les retencions i els pagaments fraccionats de l’Impost de Societats, ja no poden ajornar-se en cap cas, encara que l’Impost de Societats que en general es paga al mes de juliol, continua sent ajornable.
 • En quan a l’IVA pot ajornar-se si no és necessari aportar garanties i succeeix quan els deutes totals ajornats no superen els 30.000 euros i la concessió és automàtica.
 • Si els deutes ajornats superen la xifra de 30.000 euros, l’IVA també és ajornable, però en aquest cas haurà d’acreditar que les quotes d’IVA repercutit no s’han cobrat, pel que la concessió ja no és automàtica i Hisenda té la paraula.

Per tant, tingui en compte que pot compaginar ajornaments sense garantia fins 30.000 euros i el que superi aquesta xifra, pot ajornar-ho però aportant garanties.

Consulti amb el seu assessor fiscal.

 

Josep Cid Dacosta
Soci-Economista      

1-analytics

7 conceptes bàsics per entendre Google Analytics

Tenir una pàgina web per al seu negoci no és suficient i deixar-la a la xarxa com si fos un aparador perquè els clients passin i vegin no sol ser la millor idea. Una web no és un moble: cal dotar-la de dinamisme, treballar el seu posicionament per no perdre oportunitats de negoci i, sobretot, utilitzar-la com una eina de prospecció del mercat.

Des del 2005 Google ofereix una eina, el Google Analytics, que ens pot fer una radiografia perfecte del nostre perfil d’usuari, de quantes persones ens visiten la pàgina, de quins són els seus interessos i, sobretot, què miren exactament de la nostra pàgina. A continuació, expliquem 7 conceptes clau relatats per l’expert en màrqueting digital José García de Dionisio que ens serviran per interpretar les dades que ens proporciona l’Analytics i, treure, així, el màxim rendiment a la nostra pàgina web.

Lloc web: “Erròniament s’ha vingut cridant pàgina web al que és el lloc web. És a dir, el lloc web engloba totes les pàgines webs d’un domini. Un lloc web és as.com; per contra, una pàgina web és futbol.as.com/futbol/; dit d’una altra forma, un lloc web està compost per pàgines web.

Pàgina web: Aquest concepte està lligat a l’anterior. José García recorre a un exemple per il·lustrar la diferència entre lloc i pàgina: un lloc web és una casa, i les seves pàgines webs són el saló, el bany, el dormitori …

KPI (Key Performance Indicator): És un indicador de rendiment. Per exemple, per una e-commerce, la seva KPI principal seria mesurar quin percentatge de conversió té el seu web, és a dir: de les persones que entren, quantes compren.

Mètrica: És una unitat de mesura de dades. En analítica web es pot mesurar tot i com es vulgui, en visites, compres, usuaris, etc.

Visites: Usuaris que visiten el lloc web. Cal diferenciar-los de visitants únics, que són aquells que visiten la web en 24 hores. Per exemple, si en Pau accedeix 1 vegada al nostre lloc web en 24 hores i en Carlos hi accedeix 3 vegades en 24 hores, els visitants únics són el Pau i el Carlos (2 en total), mentre que les visites són 1 d’en Pau i 3 del Carlos (4 en total).

Sessions: Període de temps que comença a comptabilitzar-se des que un usuari entra en el nostre lloc web fins que passen 30 minuts sense que interactuï amb ell. Si passen 30 minuts sense que l’usuari no faci res en el nostre lloc web, la sessió caduca. Després d’aquests 30 minuts d’inactivitat qualsevol pàgina visualitzada per aquest usuari serà tractada com una nova sessió i, finalment, a tots aquells usuaris que abandonin un lloc web i tornin al mateix abans que passin 30 minuts se’ls comptabilitzarà com a part de la sessió original.

Rebot: És una taxa lletja. Es diu rebot al fet que un usuari abandoni el seu lloc web des de la mateixa pàgina que va entrar, sense haver interactuat amb cap pàgina més. Un exemple seria l’entrada a un blog, llegir un post determinat i sortir sense que li interessi llegir res més. Si es fa això, per Google Analytics no ha estat visitant el blog en cap moment.

People Looking Choosing at Colleagues Photo

Tres lletres que donen molt de joc…

…tot i que és la central la que marca la diferència.

Sovint utilitzem -potser més del que seria desitjable- anglicismes en el nostre dia a dia quotidià, tant a nivell professional com a personal. És el cas dels càrrecs professionals de tres lletres; en tots, coincideixen en la primera (C) i en la tercera (O), perquè tots són “chief”, i tots són “officer”. Però el que marca la diferència és la lletra que està al mig. Podem “jugar” amb la posició central amb la E, amb la F, amb la M, amb l’O, amb la I, amb la T i amb la C.

Estem parlant de:

 • CEO    (Chief Executive Officer). Conseller delegat o Director executiu
 • CFO    (Chief Financial Officer). Director Financer
 • CMO    (Chief Marketing Officer). Dirigeix les activitats de Màrqueting
 • COO    (Chief Operating Officer). Director d’Operacions
 • CIO    (Chief Information Officer). Responsable dels sistemes de tecnologies de la informació de l’empresa a nivell de processos (planificació)
 • CTO    (Chief Technology Officer). Responsable tècnic dels sistemes d’informació (execució)
 • CCO    (Chief Communications Officer). Responsable de la reputació corporativa, del Branding i de la relació amb els mitjans

 

2-adv-informa

Dret a les VACANCES

El dret a les vacances està reconegut per totes les declaracions universals de drets i garanteixen un descans anual obligatori i retribuït, no tenint cap recorregut les vacances opcionals. L’article 40.2 de la Constitució Espanyola garanteix el descans necessari dels ciutadans, així com l’Estatut dels Treballadors (art. 38, descans anual no inferior a 30 dies naturals), Estatut de l’Empleat Públic (art. 50.1, descans anual de 22 dies hàbils) i l’Estatut del Treballador Autònom (art. 14.1, un descans anual de 18 dies hàbils).

Les vacances no es poden compensar amb una retribució, ni superposar-se a situacions d’incapacitat del beneficiari, per malaltia, accident, maternitat, etc … És una de les previsions que permet al treballador conciliar la seva vida laboral amb la vida personal i familiar i constitueixen un dret irrenunciable per al treballador i, per tant, no són voluntàries en el sentit que no pot substituir-se el dret a vacances per la compensació de dit període en diners.

Una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va establir que “Els treballadors han de poder gaudir d’un descans efectiu, en nom d’una protecció eficaç de la seva seguretat i de la seva salut”.

A nivell organitzatiu, les vacances han de ser fixades amb temps entre empresari i treballadors per a una correcta organització de la feina i que les necessitats de producció siguin ateses.

Bones vacances.

Joan Lladó
Advocat

Gift Present Celebrate Party Wrapped Simple Concept

Són deduïbles els obsequis d’escàs valor?

Segons Hisenda el lliurament d’obsequis d’escàs valor que la seva empresa fa a clients per promocionar les vendes, és una despesa sense cap límit.

Les despeses que se suporten per relacions públiques amb clients o proveïdors, com són menjars, invitacions a esdeveniments esportius o artístics, etc.., la Llei de l’Impost de Societats limita la deducció d’aquestes despeses fins l’1% de la xifra de negocis de l’exercici.

No obstant, aquest límit no s’aplica a altres despeses de promoció, que segueixen sent deduïbles sense cap límit, com són:

 • El lliurament de paneres de Nadal als seus empleats.
 • Les despeses que tinguin finalitat de promocionar, directa o indirectament els béns o serveis ofertats per l’empresa, o les despeses que estiguin relacionades als ingressos.
 • La frontera entre “relacions públiques” i “despeses per promocionar les vendes” és difusa, però sempre seran deduïbles, per exemple els obsequis que la seva xarxa de vendes pot donar a clients potencials per augmentar les possibilitats de tancar la venda.
1

6 avantatges de viatjar per Europa

Segons les últimes dades estadístiques de turisme de l’Eurostat, el 85% de les estades turístiques que fan els ciutadans europeus les fan dins del propi territori de la UE.

Sens dubte una de les últimes notícies que ens permetrà poder tenir unes vacances més tranquil·les, com a mínim, pel que fa als ensurts relatius a la factura del telèfon, és “l’anul·lació” de les taxes del roaming. Això ha estat un gran avenç però també hi ha altres consideracions que cal tenir en compte.

I és que la legislació europea regula diversos aspectes durant el període de vacances, com els drets dels passatgers, les compres transfrontereres o les ajudes en cas d’incidències en un país estranger, entre d’altres:

Bye bye roaming: Des del passat 15 de juny trucar, enviar missatges o consultar internet quan es viatja dins de la UE ja no suposa un sobre cost. Ara ja no cal desactivar la itinerància del nostre telèfon mòbil sempre i quan es viatgi dins de territori europeu o els països de l’Àrea Econòmica Europea (els 28 estats membres juntament amb Islàndia, Liechenstein i Noruega).

Indemnitzacions per retards en avió: la legislació europea també protegeix als viatgers que es desplacen en avió, en vaixell, en tren i en autobús i preveu una sèrie d’indemnitzacions en casos de retards, pèrdua d’equipatges o cancel·lacions. En el cas de l’avió es pot reclamar una indemnització si el vol s’endarrereix més de 3 hores, sempre que es viatgi dins de la unió europea, la indemnització pot anar des dels 250 euros fins als 400. Aquesta quantitat es podria arribar incrementar fins els 600 euros si es viatja entre un aeroport dins de la UE i un de fora amb més de 3.000 quilòmetres entre ells. Les companyies aèries també estan obligades a indemnitzar els passatgers per cancel·lacions de vols, per denegació d’embarcament o per pèrdua o danys en l’equipatge.

Cobertura mèdica: En cas d’accident o malaltia en un país estranger, la Unió Europea posa a disposició dels seus ciutadans la Targeta Sanitària Europea (TSE), un document gratuït que permet a les persones rebre el tractament mèdic necessari durant una estança temporal en qualsevol Estat membre de la UE en les mateixes condicions que els residents d’aquell país.

Devolucions: qualsevol compra realitzada en un altre país de la UE, si es detecten desperfectes o s’ha de canviar el producte per qualsevol motiu quan ja s’han tornat de les vacances, la UE permet canviar el producte independentment del país on s’hagi comprat. Per tal de facilitar les reclamacions en aquests casos, existeix un procediment europeu per reclamacions de petites quantitats, fins a 2.000 euros.

Viatjar amb mascotes: els ciutadans de la UE poden viatjar lliurement amb el seu gos, gat o fura si disposen d’un passaport europeu per animals de companyia, expedit per qualsevol veterinari autoritzat i on han de constar les dades de la vacunació antiràbica. Si es vol viatjar amb altres mascotes com conills canaris o altres animals cal consultar la legislació del país de destinació que la UE posa a disposició dels ciutadans.

Protecció consular: en cas de trobar-se en un país on no hi hagi ambaixada o consultat dels seu Estat membre, un ciutadà de la UE pot demanar protecció consultar a les autoritats diplomàtiques de qualsevol altre Estat de la Unió en les mateixes condicions que els nacionals d’aquell país.

2

Acomiadament Procedent per ús indegut del mail

S’ha declarat, pel Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, procedent l’acomiadament d’un empleat per haver-se reenviat correus electrònics des del compte de l’empresa al seu email particular, així com haver imprès determinada informació de la companyia.

Ha resultat determinant la claredat en la redacció de la normativa interna d’ús de mitjans electrònics que havia redactat i difós l’empresa entre els seus propis empleats.

La Sentència considera que “no hi ha dubte que el treballador va incórrer en un clar abús de confiança i deslleialtat en reenviar-se correus electrònics remesos a l’empresa” i, a més, considera que va vulnerar la prohibició de fer servir els mitjans de l’empresa fraudulentament”, suposant l’actuació del treballador “un acte d’indisciplina enfront de les ordres donades per l’empresa”, en haver-se transferit al seu compte personal documents la custòdia dels quals li competeix a la companyia i sobre els quals ha de donar les corresponents instruccions.

El codi de conducta de l’empresa, que regulava l’ús de mitjans electrònics i les tecnologies de la informació, prohibien expressament el reenviament de missatges ni documents corporatius a comptes privats del treballador ni familiars o amics “ja que aquestes no gaudeixen del mateix nivell de seguretat”. Tampoc permetia “configurar el compte de correu corporatiu per reenviar els missatges rebuts” al seu email privat.

La Sentència posa en evidència la importància d’IMPLANTAR una correcta política d’ús de mitjans tecnològics, que ha de tenir “un contingut concret” i, a més, trobar-se “degudament notificada a tots els treballadors“.

Des de l’Àrea del Dret de Noves Tecnologies de Lladó Grup Consultor podem elaborar per a la seva empresa el redactat de la seva específica “política d’ús dels recursos tecnològics i de les xarxes socials corporatives”; contacti amb nosaltres (directament al telèfon: 934.640.339).

Joan Lladó Chimenis
Advocat

3

És despesa deduïble la retribució del soci i administrador?

 

Segueixen generant dubtes les conseqüències fiscals, laborals i retributives que comporta el càrrec d’alta direcció amb el càrrec d’administrador, sobretot en les petites i mitjanes empreses. Aquesta relació té un doble vincle amb la seva empresa, mercantil i laboral.

Segons les sentències del Tribunal Suprem de l’any 2008, que van establir la famosa teoria del doble vincle, per a l’exercici de les anomenades funcions directives per socis que han subscrit un contracte laboral, i a la vegada exerceix el càrrec d’administrador, s’entén que el seu vincle amb la societat és exclusivament mercantil i no laboral, ja que les funcions laborals són subsumides per les del càrrec d’administrador.

L’any 2014 es va modificar la Llei de l’Impost de Societats (LIS), acceptant poder per considerar despesa deduïble les funcions directives derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Així, es dóna cabuda a la deducció fiscal per retribucions del soci per funcions diferents a les del càrrec d’administrador, en el cas que en els estatuts consti que el càrrec és gratuït, i és aconsellable practicar la retenció del 35% d’IRPF com si la totalitat de les retribucions satisfetes fossin per exercir com administrador (direcció i administració).

 

Consulti amb el seu assessor fiscal.
Josep Cid Dacosta
Soci-Economista    

Startup Stock Photos

Com evitar que un client marxi?

Les relacions entre client i proveïdor podrien catalogar-se, perfectament, com a relacions de parella. Ja sigui en el moment de conquistar-les però també en el moment de fiançar aquest amor.

Però com en tot, algunes acaben florint amb el temps i d’altres es marceixen: la diferència entre un resultat i l’altra, no cal dir-ho i, seguint amb el símil: es tracta d’anar regant la relació: com? Treball constant, confiança i, sobretot, comunicació.

De fet, no hi ha una experiència més frustrant per a un client que enfrontar-se a la burocràcia corporativa. Especialment, quan l’objectiu és trobar una solució a un problema existent. I, és que les empreses estan massa concentrades en destinar la major part dels seus esforços a la captació de nous clients més que no pas a la seva fidelització.

Però… cal anar amb compte perquè si ens dediquem a captar i no pas a cultivar els nostres clients tots els recursos dedicats a fer créixer l’empresa seran inútils perquè el resultat final serà negatiu.

Així, què podem fer per evitar en tot moment que l’enamorament dels nostres clients s’acabi?

 1) Creï empowerment entre els teus treballadors o partners: Ens hem d’assegurar que tots els nostres col·laboradors tinguin tota la capacitació i les eines necessàries per donar resposta a les inquietuds d’un client i resoldre els seus problemes. Cal que el treballador tingui totes les eines adequades que li permetin conèixer cadascun dels processos i productes de la organització i fins i tot elaborar un protocol de resolució de problemàtiques, dubtes o serveis.

2) Preocupi’s pels seus treballadors i ells que es preocupin pels seus clients: Ja ho diu en una cita el propi Richard Brandson, CEO de Virgin. La forma en què els treballadors d’una organització tractin als clients estarà vinculada amb el seu nivell de satisfacció laboral i compromís amb la companyia. Procuri pel seu màrqueting intern, procuri que els seus treballadors coneguin els valors de la seva empresa i siguin capaços de viure’ls tots els dies sentint-se part dels seus èxits.

3) El servei d’atenció al client no és un departament: Qualsevol treballador per on passi el seu client (des del personal de recepció, fins a qualsevol executiu) és “atenció al client”. Cal tenir-ho ben present per millorar l’experiència dels nostres consumidors.

4) Deixi que els seus clients el valorin: Ha de generar una eina d’avaluació perquè els seus clients puguin constatar si el servei que estan rebent és prou bo o, francament, desastrós. Elabori enquestes a mida i, sobretot, tingui molt en compte els resultats. El client apreciarà de debò que se’l tingui en compte i se’l faci partícip de totes les millores de la seva empresa.

En conclusió, tenir una relació perdurable amb un client no depèn de l’atzar sinó d’un compromís formal amb ell, de que tingui ben preparat el seu equip i que aquest tingui les eines de necessàries per poder fer bé la seva feina. Llestos?

 

Basat en l’article de Luis Maram (www.luismaram.com)